Fons Social

TIPUS D'AJUDA IMPORT MENSUAL IMPORT ANUAL
Atenció persones amb discapacitat 173,55€ 2.082,60€
Fills/es menors 18 anys

38,56€

462,72€

Estudis Matrícula 462,82€
Llibres 155,69€
Sanitàries