Canvi de dades bancàries

 

Nom del procediment
Sol·licitud de canvi de dades bancàries o modificació de l'IBAN
Objecte
Canviar les dades bancàries o l'IBAN que figura a nòmines
Termini màxim per resoldre
Aquesta validació serà efectiva per a la nòmina del mateix mes de la sol·licitud, sempre que faceu aquesta abans de dia 20. Altrament els efectes seran per la nòmina del següent mes. El motiu d'aquesta demora és evitar interferir amb el procés de tancament mensual de la nòmina.
Forma d'iniciació
A instància de part.
Tramitació

 Per a sol·licitar el canvi d'IBAN, s'ha d'anar al Portal de Serveis al Personal, a l'opció >dades econòmiques >modificació de dades bancàries>

 

Si no es té accès al Portal de Serveis al Personal s'ha d'emplenar la sol·licitud i presentar-la en el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015

 

  PDF  Sol·licitud de canvi de dades bancàries

 

Lloc per a la presentació de la sol·licitud: En el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.
Òrgan competent per a la tramitació: Servei de Retribucions