Mapa web

Apartats generals

Avaluació de competències professionals

El sistema d'avaluació 360

Elaboració de les unitats d'avaluació i persones responsables

Competències que s'avaluen

La Comissió de Seguiment del Sistema d'Avaluació de Competències Professionals

Documentació del sistema d'avaluació de competències professionals

Preguntes més freqüents

Resolució reguladora del procés d'avaluació actual

Tutorials per accedir a la avaluació 360º