Quin és el temps mínim anual que he d'haver treballat perquè pugui ser avaluat o avaluada?

Perquè una persona pugui ser avaluada és necessari que hagi prestat serveis efectius en el mateix lloc de treball de manera continua o no continua durant almenys el 30% de la jornada anual o període avaluable corresponent.