Per què m'he d'autoavaluar si tanmateix no computa en la puntuació final?

Aquesta autoavaluació és important realitzar-la per dues raons: la primera, perquè ajuda a la persona a reflexionar sobre la seva actuació professional i, la segona, perquè així la persona pot conèixer la diferència existent entre com percep la seva conducta professional i com la perceben les persones amb les que treballa, la qual cosa li pot permetre millorar.