Com es comunicaran els resultats de la meva avaluació i qui ho farà?

Com a norma general, els resultats han de ser comunicats mitjançant una entrevista conduïda per la persona que t'ha avaluat en qualitat de superior jeràrquica.