Qui m'avaluarà?

Cadascú ha de tenir, com a norma general, l'avaluació de la persona superior jeràrquica de la qual depèn i de tres persones més entre companys i companyes i personal subordinat, en el cas que la persona avaluada tingui personal a càrrec.