I si no estic d'acord amb les persones que em poden avaluar? Què puc fer?

Prèviament a la generació dels qüestionaris o al seu enviament postal, es farà públic el nom de les persones candidates per avaluar-te, perquè puguis manifestar si existeix algun motiu pel qual no t'hagin d'avaluar, mitjançant el tràmit corresponent, que trobaràs a l'apartat Avaluació 360º del teu portal de serveis al personal.