Torna

Avaluació de competències professionals

Les competències professionals

El model aprovat per l’Acord de Consell de Govern de 17 de novembre de 2017 estableix dos grups de competències amb les conductes associades a cadascuna d’elles: el primer grup el conformen les competències professionals de les persones que desenvolupen funcions directives i l’altre les que s’han de valorar per a la resta del personal. Per a cadascuna d’aquestes conductes s’ha establert una valoració en una escala predefinida de 6 nivells d’execució, que va des de “molt adequat” a “molt millorable”.

En el cas de les persones amb funcions directives s’han establert sis competències: Treballar en equip, Adaptabilitat i flexibilitat, Compromís i implicació, Orientació als resultats, Orientació a la ciutadania i  Habilitats directives.

Pel que fa a la resta del personal les competències associades al seu acompliment són cinc: Treballar en equip, Adaptabilitat i flexibilitat, Compromís i implicació, Orientació als resultats i Orientació a la ciutadania.