Les persones que he d'avaluar ja no treballen amb mi

Encara que ara aquestes persones no treballin amb tu, si el sistema informàtic te les assigna per avaluar-les és perquè heu coincidit almanco durant un 30% del temps del període avaluable, per la qual cosa les has d'avaluar.