Torna

Avaluació de competències professionals

Les persones que he d'avaluar ja no treballen amb mi

Encara que ara aquestes persones no treballin amb tu, si el sistema informàtic te les assigna per avaluar-les és perquè heu coincidit almanco durant un 30% del temps del període avaluable, per la qual cosa les has d'avaluar.