Treballar en equip

Participar amb altres persones propiciant la col·laboració necessària per a la consecució d'objectius comuns. Se subordinen els interessos individuals.

Conductes associades:

1. Comparteix informació. Es refereix a compartir documentació i coneixements amb els companys i companyes que ho demanden o ho necessiten per poder fer la feina.

2. Ofereix la seva ajuda a companys o companyes i superiors quan la precisen. Aquesta conducta és refereix a què quan algun company o companya o la persona superior jeràrquica necessita alguna ajuda en el marc de les funcions que desenvolupen, la persona avaluada la hi ofereix perquè puguin fer front a la necessitat plantejada.

3. Escolta i comprèn les necessitats dels membres de l'equip. Fa referència a la capacitat d'escolta activa i de comprensió real que té la persona envers les necessitats dels seus companys i companyes o de la persona de qui depèn jeràrquicament.

4. Fomenta la companyonia i afavoreix un ambient de treball adequat. La persona avaluada es relaciona amb els seus companys i companyes i amb el seu o la seva cap de forma positiva, la qual cosa afavoreix un bon ambient de treball.

5. Participa activament en l'equip. Es refereix al fet que la persona col·labora de forma activa amb l'equip de treball en les tasques que requereixen la seva participació.

6. Realitza el treball que li correspon per no sobrecarregar els companys i les companyes. La persona avaluada realitza les tasques assignades i n'assumeix les responsabilitats per a què els companys i les companyes no hagin d'assumir més feina de la que els correspon.

7. Dóna suport a les decisions de l'equip. La persona avaluada s'implica activament en les decisions que pren l'equip de treball a través de la seva participació en l'execució de la feina que es deriva d'aquestes decisions.