Elaboració de les unitats d'avaluació i persones responsables

Abans d'implantar el sistema d'avaluació per competències s'han d'establir i validar les unitats d'avaluació de cada conselleria o organisme. Aquestes unitats s’han de definir per a cada lloc de treball i han d’estar formades pels llocs de treball que tenen relació laboral amb aquest. Per a cadascun dels llocs de treball s’ha d’indicar si la relació és de caràcter jeràrquic o de col·laboració (rols de superior, subordinat o de company) i s'ha d'informar de la composició de les unitats d'avaluació a tots els membres que en formin part, mitjançant el portal del personal, abans que comenci el procés d'avaluació.

desc_UA2b.jpg

És molt important que comproveu que teniu una persona assignada amb el rol de superior en la vostra unitat i que totes les persones que hi apareixen han tengut relació laboral amb vosaltres durant el període avaluable. Del contrari cal que ho comuniqueu mitjançant el tràmit establert a l'efecte.

Podeu consultar l’apartat Establir i validar les unitats d'avaluació per ampliar informació i accedir als tràmits per comunicar incidències.