Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

1897 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Altres Reintegrament de despeses per trasllat en cas de defunció Subdirecció de Cartera de Serveis

  Tràmit : Sol·licitud de reintegrament de despeses per trasllat en cas de defunció Des del 09/08/2022 Obert Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 18/08/2022 Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Labors d'explotació: suspensió temporal o pròrroga (UDIT-178) Servei de Mines

  Tràmit : Sol·licitud d'inici Des del 12/08/2022 Obert Tràmit : Esmena de deficiències Des del 12/08/2022 Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Empresa de voladures especials: Certificat o renovació anual (UDIT-179) Servei de Mines

  Tràmit : Sol·licitud d'inici Des del 30/03/2023 Obert Tràmit : Esmena de deficiències Des del 30/03/2023 Obert

 • Altres Targeta sanitària Servei de Targeta Sanitària

  Tràmit : Sol·licitud de targeta sanitària Des del 14/11/2022 Obert Tràmit : Esmena de soli·licitud de la targeta sanitària Des del 14/11/2022 Obert Tràmit : Al·legacions a la sol·licitud de targeta sanitària Des del 14/11/2022 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Prestacions per a persones beneficiàries del règim de protecció temporal afectades pel conflicte Ucraïna en situació de vulnerabilitat econòmica Direcció General d'Afers Socials

  Tràmit : Sol·licitud Des del 09/11/2022 Fins al 17/03/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts per al desenvolupament d'itineraris d'atenció social i cobertura de necessitats bàsiques dirigits a l'abandonament de la prostitució i de la venda ambulant no autoritzada Direcció General d'Afers Socials

  Tràmit : Sol.licitud Des del 18/11/2022 Fins al 01/12/2022. Tancat Tràmit : Aportació de documentació Des del 02/12/2022 Fins al 31/12/2024. Obert Tràmit : Acceptació o renúncia Des del 12/12/2022 Fins al 13/12/2022. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria d'ajuts per a projectes de garantia alimentària i d'accés a esdeveniments culturals de persones en situació de risc social amb càrrec al 0,7 de l'IRPF de l'any 2022 Servei de Serveis Socials

  Tràmit : Sol·licitud Des del 21/11/2022 Fins al 02/12/2022. Tancat Tràmit : Aportació de documentació Des del 05/12/2022 Fins al 31/12/2022. Tancat Tràmit : Tràmit d'al·legacions Des del 19/12/2022 Fins al 23/12/2022. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria procés d'estabilització concurs mèrits cos superior, Eivissa Servei de Selecció i Provisió

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 19/09/2022 Fins al 17/10/2022. Tancat Tràmit : Llistes provisionals de persones admeses i excloses i termini d'al·legacions Des del 07/11/2022 Fins al 15/11/2022. Tancat Tràmit : Esmenes de les llistes provisionals de mèrits al·legats Des del 30/11/2022 Fins al 12/12/2022. Tancat Tràmit : Acreditació dels mèrits al·legats en la declaració responsable Des del 21/02/2023 Fins al 07/02/2023. Tancat Tràmit : Esmena al requeriment de mèrits amb defectes formals Des del 15/04/2023 Fins al 28/04/2023. Tancat Tràmit : Presentació d'al·legacions a la llista provisional amb les puntuacions obtingudes conclòs el procediment de revisió per part del Tribunal Des del 17/07/2023 Fins al 17/07/2023. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment de elecció de llocs de feina i de la documentació acreditativa de compliments dels requisits Des del 14/06/2023 Fins al 22/06/2023. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria procés d'estabilització concurs mèrits cos auxiliar, Menorca Servei de Selecció i Provisió

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 19/09/2022 Fins al 17/10/2022. Tancat Tràmit : Llistes provisionals de persones admeses i excloses i termini d'al·legacions Des del 07/11/2022 Fins al 15/11/2022. Tancat Tràmit : Esmenes de les llistes provisionals de mèrits al·legats Des del 30/11/2022 Fins al 12/12/2022. Tancat Tràmit : Acreditació dels mèrits al·legats en la declaració responsable Des del 21/02/2023 Fins al 07/03/2023. Tancat Tràmit : Esmena al requeriment de mèrits amb defectes formals Des del 15/04/2023 Fins al 28/04/2023. Tancat Tràmit : Presentació d'al·legacions a la llista provisional amb les puntuacions obtingudes conclòs el procediment de revisió per part del Tribunal Des del 14/06/2023 Fins al 22/06/2023. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment de elecció de llocs de feina i de la documentació acreditativa de compliments dels requisits Des del 14/06/2023 Fins al 22/06/2023. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria procés d'estabilització concurs mèrits cos auxiliar, Eivissa Servei de Selecció i Provisió

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 19/09/2022 Fins al 17/10/2022. Tancat Tràmit : Llistes provisionals de persones admeses i excloses i termini d'al·legacions Des del 07/11/2022 Fins al 15/11/2022. Tancat Tràmit : Esmenes de les llistes provisionals de mèrits al·legats Des del 30/11/2022 Fins al 12/12/2022. Tancat Tràmit : Acreditació dels mèrits al·legats en la declaració responsable Des del 21/02/2023 Fins al 07/03/2023. Tancat Tràmit : Esmena al requeriment de mèrits amb defectes formals Des del 15/04/2023 Fins al 28/04/2023. Tancat Tràmit : Presentació d'al·legacions a la llista provisional amb les puntuacions obtingudes conclòs el procediment de revisió per part del Tribunal Des del 14/06/2023 Fins al 22/06/2023. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment de elecció de llocs de feina i de la documentació acreditativa de compliments dels requisits Des del 14/06/2023 Fins al 22/06/2023. Tancat