Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

2097 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria procés d'estabilització concurs mèrits personal laboral vigilant seguretat, Mallorca Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 19/09/2022 Fins al 17/10/2022. Tancat Tràmit : Llistes provisionals de persones admeses i excloses i termini d'al·legacions Des del 07/11/2022 Fins al 15/11/2022. Tancat Tràmit : Esmenes de les llistes provisionals de mèrits al·legats Des del 30/11/2022 Fins al 12/12/2022. Tancat Tràmit : Presentació d'esmenes als defectes formals que presenta la documentació acreditativa dels mèrits Des del 21/07/2023 Fins al 03/08/2023. Tancat Tràmit : Al.legacions Des del 10/11/2023 Fins al 20/11/2023. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment per acreditar mèrits amb defectes formals Des del 19/07/2024 Fins al 01/08/2024. Obert

 • Processos selectius i de capacitació Procés d'estabilització concurs oposició d'Infermer obstetricoginecològic/infermera obstetricoginecològica de l'Ib-Salut Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari

  Tràmit : Presentació de sol·licitud (2891500) Des del 21/12/2022 Fins al 23/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos Des del 20/04/2023 Fins al 26/04/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de qualificacions Des del 21/12/2023 Fins al 29/12/2023. Tancat Tràmit : Presentació de mèrits Des del 09/02/2024 Fins al 22/02/2024. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits Des del 19/07/2024 Fins al 24/07/2024. Obert

 • Processos selectius i de capacitació Procés d'estabilització concurs extraordinari de Metge/metgessa de família en equip d'atenció primària de l'Ib-Salut Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari

  Tràmit : Presentació de sol·licitud (2891091) Des del 21/12/2022 Fins al 23/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos Des del 20/04/2023 Fins al 26/04/2023. Tancat Tràmit : Presentació de mèrits Des del 16/05/2023 Fins al 26/05/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits Des del 22/09/2023 Fins al 27/09/2023. Tancat Tràmit : Llista definitiva de mèrits. Presentació de documentació Des del 19/03/2024 Fins al 04/04/2024. Tancat Tràmit : Tràmit d'audiència Des del 19/07/2024 Fins al 25/07/2024. Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria procés d'estabilització concurs mèrits personal laboral d'oficial primera manteniment, Mallorca Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 19/09/2022 Fins al 17/10/2022. Tancat Tràmit : Llistes provisionals de persones admeses i excloses i termini d'al·legacions Des del 07/11/2022 Fins al 15/11/2022. Tancat Tràmit : Esmenes de les llistes provisionals de mèrits al·legats Des del 30/11/2022 Fins al 12/12/2022. Tancat Tràmit : Presentació d'esmenes als defectes formals que presenta la documentació acreditativa dels mèrits Des del 21/07/2023 Fins al 03/08/2023. Tancat Tràmit : Al.legacions Des del 09/11/2023 Fins al 17/11/2023. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment d'esmena de mèrits a un nombre addicional de persones aspirants Des del 04/01/2024 Fins al 17/01/2024. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment per acreditar mèrits amb defectes formals Des del 21/06/2024 Fins al 05/07/2024. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de puntuacions per constituir una borsa d'interins Des del 19/07/2024 Fins al 29/07/2024. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria d'ajuts per als mitjans de comunicació en llengua catalana per a l'any 2024 Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 01/03/2024 Fins al 03/04/2024. Tancat Tràmit : Tràmit d'al·legacions a la llista d'admesos i exclosos Des del 07/06/2024 Fins al 20/06/2024. Tancat Tràmit : Proposta de resolució director de l'IEB per la qual es deneguen o es concedeixen els ajuts destinats als mitjans de comunicació en llengua catalana a les Illes Balears per a l'any 2024 Des del 18/07/2024 Fins al 30/07/2024. Obert

 • Registre i publicacions Actualització d'un projecte d'absorció/reducció de CO2 en el Registre balear de petjada de carboni Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera

  Tràmit : Sol·licitud d'actualització Des del 05/07/2024 Obert Tràmit : Esmenes a la sol·licitud d'actualització Des del 18/07/2024 Obert

 • Registre i publicacions Inscripció d'un projecte d'absorció/reducció de CO2 en el Registre balear de petjada de carboni Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera

  Tràmit : Sol·licitud d'inscripció Des del 11/06/2024 Obert Tràmit : Esmenes a la sol·licitud d'inscripció Des del 18/07/2024 Obert

 • Comunicacions, informes i declaracions responsables Inscripció d'una compensació de petjada de carboni en el Registre balear de petjada de carboni Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera

  Tràmit : Sol·licitud d'inscripció Des del 28/06/2024 Obert Tràmit : Esmenes a la sol·licitud d'inscripció Des del 18/07/2024 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria procés d'estabilització concurs mèrits personal laboral oficial segona manteniment, Mallorca Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 19/09/2022 Fins al 17/10/2022. Tancat Tràmit : Llistes provisionals de persones admeses i excloses i termini d'al·legacions Des del 07/11/2022 Fins al 15/11/2022. Tancat Tràmit : Esmenes de les llistes provisionals de mèrits al·legats Des del 30/11/2022 Fins al 12/12/2022. Tancat Tràmit : Presentació d'esmenes als defectes formals que presenta la documentació acreditativa dels mèrits Des del 21/07/2023 Fins al 03/08/2023. Tancat Tràmit : Al.legacions Des del 10/11/2023 Fins al 20/11/2023. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment per acreditar mèrits amb defectes formals Des del 19/07/2024 Fins al 01/08/2024. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria d'ajuts per donar suport a centres de creació artística establerts en el territori de les Illes Balears per a l'any 2024 Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 01/03/2024 Fins al 02/04/2024. Tancat Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 23/04/2024 Fins al 07/05/2024. Tancat Tràmit : Acceptació o renúncia a l'ajut Des del 18/07/2024 Obert Tràmit : Presentació d'al·legacions Des del 19/07/2024 Fins al 25/07/2024. Obert