Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

2034 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Altres Registre de gestors de biomassa vegetal Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl

  Tràmit : Sol·licitud d'inscripció Des del 29/09/2017 Obert Tràmit : Modificació de dades Des del 16/08/2022 Obert Tràmit : Sol·licitud de baixa Des del 16/08/2022 Obert

 • Altres Reintegrament de despeses per trasllat en cas de defunció Direcció d'Assistència Sanitària

  Tràmit : Sol·licitud de reintegrament de despeses per trasllat en cas de defunció Des del 09/08/2022 Obert Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 18/08/2022 Obert

 • Altres Targeta sanitària Servei de Targeta Sanitària

  Tràmit : Sol·licitud de targeta sanitària Des del 14/11/2022 Obert Tràmit : Esmena de soli·licitud de la targeta sanitària Des del 14/11/2022 Obert Tràmit : Al·legacions a la sol·licitud de targeta sanitària Des del 14/11/2022 Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Caducitat i abandonament d'una explotació minera (UDIT-182) Servei de Mines

  Tràmit : Tràmit de sol·licitud d'inici Des del 19/08/2022 Obert Tràmit : Tràmit d'esmena de deficiències Des del 19/08/2022 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatoria concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de PSICÒLEG CLINIC/PSICÒLOGA CLÍNICA Subdirecció de Gestió de Personal

  Tràmit : Model sol-licitud per participar en concurs oposicio Des del 03/01/2019 Fins al 02/02/2019. Tancat Tràmit : Model al-legacio Des del 14/02/2019 Fins al 28/02/2019. Tancat Tràmit : Autobarem - entrega de mèrits Des del 17/11/2020 Fins al 16/12/2020. Tancat Tràmit : Llista provisional de mèrits - Model sol·licitud al·legacions Des del 08/02/2022 Fins al 16/02/2022. Tancat Tràmit : Llista definitiva de mèrits - Elecció de places Des del 01/07/2022 Fins al 28/07/2022. Tancat Tràmit : Tràmit d'audiència Des del 30/08/2022 Fins al 12/09/2022. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria borsa de personal laboral no permanent en la categoria professional de personal de neteja a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 14/07/2021 Fins al 03/08/2021. Tancat Tràmit : Llista provisional d'admesos i exclosos Des del 16/11/2021 Fins al 29/11/2021. Tancat Tràmit : Llistes definitives de persones admeses i excloses Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria de beques ESPA i FP per a majors de 30 anys 2022-2025 Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

  Tràmit : Sol.licitud ESPA i Formació Professional Des del 01/10/2023 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Selecció d'un lloc de feina de l'Administració general de la CAIB, del cos facultatiu superior, escala d'arquitectura, a l'illa de Menorca, mitjançant oferta genèrica del SOIB Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 04/12/2023 Fins al 12/12/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria per formar part d'una borsa d'auxiliars de conversa de llengües estrangeres a les Illes Balears Direcció General de Planificació i Gestió Educatives

  Tràmit : Sol·licitud Des del 05/11/2023 Fins al 14/11/2023. Tancat Tràmit : Sol·licitud de reclamació dels aspirants exclosos a la borsa d'auxiliars de conversa Des del 30/11/2023 Fins al 15/12/2023. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Selecció d'un lloc de feina de l'Administració general de la CAIB, del cos facultatiu superior, escala d'arquitectura, a l'illa d'Eivissa i Formentera, mitjançant oferta genèrica del SOIB Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 04/12/2023 Fins al 12/12/2023. Tancat