Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

2096 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Registre i publicacions Registre d'Agents Immobiliaris de les Illes Balears Direcció General d'Habitatge i Arquitectura

  Tràmit : Inscripció en el registre oficial d'agents immobiliaris Des del 27/06/2024 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Procés d'estabilització concurs oposició de Grup tècnic de la funció administrativa de l'Ib-Salut Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari

  Tràmit : Presentació de sol·licitud (2891516) Des del 21/12/2022 Fins al 23/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos Des del 14/02/2023 Fins al 20/02/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de qualificacions Des del 13/10/2023 Fins al 19/10/2023. Tancat Tràmit : Presentació de mèrits Des del 16/01/2024 Fins al 29/01/2024. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits Des del 27/05/2024 Fins al 30/05/2024. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits (correcció d'errors) Des del 28/05/2024 Fins al 31/05/2024. Tancat Tràmit : Llista definitiva de mèrits. Presentació de documentació Des del 25/06/2024 Fins al 08/07/2024. Tancat Tràmit : Elecció de places Des del 25/06/2024 Fins al 08/07/2024. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvencions per a autoconsum i renovables tèrmiques per a persones físiques (PITEIB PF) Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic

  Tràmit : Sol·licitud de la subvenció Des del 01/04/2024 Fins al 30/12/2024. Obert Tràmit : Presentació documentació complementària Des del 01/04/2024 Obert Tràmit : Justificació de la subvenció Des del 01/04/2024 Fins al 31/07/2025. Obert Tràmit : Consulta estat administratiu de l'expedient Des del 21/03/2024 Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Llicència de pesca marítima submarina Servei de Recursos Marins

  Tràmit : Sol·licitud de la llicència de pesca submarina Des del 28/09/2017 Obert

 • Servei Administratiu Emissió de certificat d'inscripció d'activitat itinerant Servei d'Activitats Classificades

 • Servei Administratiu Certificat de no estar separat ni inhabilitat per exercir les funcions de les policies locals. Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears (ISPIB)

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria procés d'estabilització concurs mèrits cos administratiu, Eivissa Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 19/09/2022 Fins al 17/10/2022. Tancat Tràmit : Llistes provisionals de persones admeses i excloses i termini d'al·legacions Des del 07/11/2022 Fins al 15/11/2022. Tancat Tràmit : Esmenes de les llistes provisionals de mèrits al·legats Des del 30/11/2022 Fins al 12/12/2022. Tancat Tràmit : Acreditació dels mèrits al·legats en la declaració responsable Des del 21/02/2023 Fins al 07/03/2023. Tancat Tràmit : Esmena al requeriment de mèrits amb defectes formals Des del 15/04/2023 Fins al 28/04/2023. Tancat Tràmit : Presentació d'al·legacions a la llista provisional amb les puntuacions obtingudes conclòs el procediment de revisió per part del Tribunal Des del 17/07/2023 Fins al 17/07/2023. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment de elecció de llocs de feina i de la documentació acreditativa de compliments dels requisits Des del 14/06/2023 Fins al 22/06/2023. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment per acreditar mèrits a efectes de constituir la borsa d'interins Des del 25/06/2024 Fins al 08/07/2024. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria procés d'estabilització concurs mèrits del CAjF operador informàtica, Mallorca Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol.licituds Des del 19/09/2022 Fins al 17/10/2022. Tancat Tràmit : Llistes provisionals de persones admeses i excloses i termini d'al·legacions Des del 07/11/2022 Fins al 15/11/2022. Tancat Tràmit : Esmenes de les llistes provisionals de mèrits al·legats Des del 30/11/2022 Fins al 12/12/2022. Tancat Tràmit : Acreditació dels mèrits al·legats en la declaració responsable Des del 21/02/2023 Fins al 07/03/2023. Tancat Tràmit : Presentació d'esmenes als defectes formals que presenta la documentació acreditativa dels mèrits Des del 29/06/2023 Fins al 12/07/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits i vista de l'expedient Des del 14/12/2023 Fins al 22/12/2023. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment d'elecció de llocs de feina i de la documentació acreditativa de compliments dels requisits Des del 17/04/2024 Fins al 25/04/2024. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment per acreditar mèrits a efectes de constituir la borsa d'interins Des del 25/06/2024 Fins al 08/07/2024. Tancat

 • Altres Convocatòria del Programa d'Acompanyament Escolar del mes de juliol de 2024 en els centres concertats Servei d'Innovació Educativa

  Tràmit : Sol·licitud de participació Des del 06/06/2024 Fins al 17/06/2024. Tancat Tràmit : Al·legacions Des del 18/06/2024 Fins al 20/06/2024. Tancat Tràmit : Annexos PAE juliol centres concertats Des del 18/06/2024 Fins al 15/10/2024. Obert

 • Altres Sol·licitud d'aprovació d'un projecte d'implantació d'instal·lacions de telecomunicacions o de xarxes radioelèctriques Servei de Telecomunicacions

  Tràmit : Sol·licitud d'aprovació Des del 20/07/2020 Obert