Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Procediments / Serveis

Heu cercat

2097 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Autoritzaciones, llicències i concessions Registre de nuclis zoològics Servei de Sanitat i Benestar Animal

  Tràmit : Solicitud inscripció Des del 18/06/2024 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Sol·licitud per demanar el Premi per als Alumnes de Batxillerat de les Illes Balears amb Aprofitament Acadèmic Excel·lent corresponents al curs 2023-2024 Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa

  Tràmit : Sol·licitud Des del 10/06/2024 Fins al 29/07/2024. Obert

 • Altres Cursos EBAP català (Pla de Llengua Catalana) Prefectura d'Estudis III (formació llengües)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 07/06/2024 Fins al 20/06/2024. Tancat Tràmit : Sol·licitud de certificat Des del 08/05/2018 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria procés d'estabilització concurs mèrits del CAjF educador infantil, Menorca Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol.licituds Des del 19/09/2022 Fins al 17/10/2022. Tancat Tràmit : Llistes provisionals de persones admeses i excloses i termini d'al·legacions Des del 07/11/2022 Fins al 15/11/2022. Tancat Tràmit : Esmenes de les llistes provisionals de mèrits al·legats Des del 30/11/2022 Fins al 12/12/2022. Tancat Tràmit : Acreditació dels mèrits al·legats en la declaració responsable Des del 21/02/2023 Fins al 07/03/2023. Tancat Tràmit : Presentació d'esmenes als defectes formals que presenta la documentació acreditativa dels mèrits Des del 29/06/2023 Fins al 12/07/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits i vista de l'expedient Des del 14/12/2023 Fins al 22/12/2023. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment d'elecció de llocs de feina i de la documentació acreditativa de compliments dels requisits Des del 17/04/2024 Fins al 25/04/2024. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment d'acreditació de mèrits per constituir la borsa d'interins Des del 07/06/2024 Fins al 20/06/2024. Tancat

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Registre d'establiments i medis de transport SANDACH Servei de Sanitat i Benestar Animal

  Tràmit : Autorització ús subproductes lactis per alimentació animal Des del 30/12/2019 Obert Tràmit : Sol·licitud d'alta, modificació o baixa d'operadors de transport Des del 04/08/2021 Obert Tràmit : Sol·licitud d'alta, modificació o baixa Des del 04/08/2021 Obert Tràmit : Sol·licitud d'autorització, modificació o baixa d'establiments sotmesos a autorització Des del 04/08/2021 Obert

 • Comunicacions, informes i declaracions responsables Procediment de comunicació de malalties de declaració obligatòria a animals de producció Servei de Sanitat i Benestar Animal

  Tràmit : Comunicació Des del 13/01/2021 Obert

 • Ordenació administrativa Registre d'entitats de foment d'agrupacions racials d'animals autòctons Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural

  Tràmit : Sol·licitud d'inscripció Des del 10/04/2024 Obert

 • Altres Inscripció en el Registre General de Formació Permanent del Professorat Servei de Formació Permanent del Professorat

  Tràmit : Sol·licitud per al Registre de Formació Permanent del Professorat Des del 19/07/2017 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria del procés d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits del cos administratiu, Mallorca Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 14/06/2024 Fins al 12/07/2024. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria del procés d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits del cos subaltern, Eivissa Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 14/06/2024 Fins al 12/07/2024. Tancat