Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

1897 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Processos selectius i de capacitació Primera fase del procediment d'admissió a l'FP intensiva de grau mitjà per al curs 2023-2024 Direcció General de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat

  Tràmit : Sol·licitud d'admissió (tràmit autenticat) Des del 01/06/2023 Fins al 30/06/2023. Tancat Tràmit : Sol·licitud d'admissió (tràmit sense autenticar) Des del 01/06/2023 Fins al 30/06/2023. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Primera fase del procediment d'admissió a l'FP intensiva de grau superior per al curs 2023-2024 Direcció General de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat

  Tràmit : Sol·licitud d'admissió (tràmit autenticat) Des del 01/06/2023 Fins al 30/06/2023. Tancat Tràmit : Sol·licitud d'admissió (tràmit sense autenticar) Des del 01/06/2023 Fins al 30/06/2023. Tancat

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Atorgament de concessió o autorització de reutilització d'aigües depurades Departament Tècnic de Coordinació

  Tràmit : Sol·licitud Des del 01/06/2023 Obert

 • Comunicacions, informes i declaracions responsables Coeficient reductor de l'edat de jubilació en el sector de la mineria (UDIT-194) Servei de Mines

  Tràmit : Tràmit de sol·licitud d'inici Des del 08/06/2023 Obert Tràmit : Tràmit d'esmena de deficiències Des del 08/06/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria d'ajuts per a compensar les pèrdues de les persones treballadores autònomes que hagin suspès la seva activitat econòmica en l'any 2019 per motiu d'estar en situació de gaudi de la prestació per naixement Direcció General d'Empresa, Autònoms i Comerç

  Tràmit : Sol·licitud Des del 01/07/2023 Fins al 31/07/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria de subvencions per a persones autònomes amb llicencia temporal d'autotaxi amb un contracte de rènting d'un vehicle de turisme destinat al transport públic de viatgers Direcció General d'Empresa, Autònoms i Comerç

  Tràmit : Sol·licitud Des del 01/07/2023 Fins al 30/09/2023. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes per a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura corresponents a la Intervenció Sectorial Apícola, 2023 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda Des del 04/07/2023 Fins al 14/07/2023. Tancat Tràmit : Sol.licitud de pagament Des del 04/07/2023 Obert Tràmit : Esmena de la sol.licitud Des del 04/07/2023 Obert Tràmit : Millora o modificació voluntària de la sol.licitud Des del 04/07/2023 Obert Tràmit : Presentació de la documentació Des del 04/07/2023 Obert Tràmit : Al.legacions en tràmit d'audiència Des del 04/07/2023 Obert Tràmit : Desistiment de la sol.licitud o renúncia del dret Des del 04/07/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Revocació de subvencions L'organ competent per materia

  Tràmit : Presentació d'al·legacions Des del 23/01/2020 Obert

 • Infraccions i sancions Procediment sancionador en matèria de domini públic hidràulic Secció Juridicoadministrativa

  Tràmit : Presentació d'al·legacions a la Resolució / Acord d'inici del procediment sancionador en matèria de domini públic hidràulic Des del 24/01/2020 Obert

 • Reclamacions, Denúncies i Queixes Peticions d'Informació accessible i queixes relatives a accessibilitat de llocs web i aplicacions mòbils. L'organ competent per materia

  Tràmit : Presentació de sol·licitud Des del 18/09/2020 Obert