Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

2066 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria procés d'estabilització concurs mèrits CFT formació, Mallorca Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 19/09/2022 Fins al 17/10/2022. Tancat Tràmit : Llistes provisionals de persones admeses i excloses i termini d'al·legacions Des del 07/11/2022 Fins al 15/11/2022. Tancat Tràmit : Esmenes de les llistes provisionals de mèrits al·legats Des del 30/11/2022 Fins al 12/12/2022. Tancat Tràmit : Acreditació dels mèrits al·legats en la declaració responsable Des del 21/02/2023 Fins al 07/03/2023. Tancat Tràmit : Presentació d'esmenes als defectes formals que presenta la documentació acreditativa dels mèrits Des del 29/06/2023 Fins al 12/07/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits i vista de l'expedient Des del 06/12/2023 Fins al 18/12/2023. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment d'elecció de llocs de feina i de la documentació acreditativa de compliments dels requisits Des del 17/04/2024 Fins al 25/04/2024. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment per acreditar defectes formals Des del 21/05/2024 Fins al 03/06/2024. Obert

 • Ordenació administrativa Procediment Conciliació o Intermediació prèvia obligatòria a la interposició de la demanda del gran tenidor Direcció General d'Habitatge i Arquitectura

  Tràmit : Presentació de la sol·licitud de conciliació o intermediació prèvia Des del 12/04/2024 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis FOTOPAR2024: subvencions FEDER per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica per a autoconsum dirigida a persones físiques 2024 Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic

  Tràmit : Sol·licitud de la subvenció Des del 15/01/2024 Fins al 30/03/2024. Tancat Tràmit : Presentació documentació complementària i subsanació d'anomalies Des del 15/01/2024 Fins al 30/06/2025. Obert Tràmit : Justificació de la subvenció Des del 15/01/2024 Fins al 31/12/2024. Obert Tràmit : Consulta estat administratiu de l'expedient Des del 21/03/2024 Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Certificat tinença d'animals potencialment perillosos Servei de Sanitat i Benestar Animal

  Tràmit : Certificat tinença d'animals potencialment perillosos Des del 27/06/2013 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes al sector agrari per fer front a la sequera, 2024 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol·licitud d'ajuda i pagament Des del 03/05/2024 Fins al 15/06/2024. Obert Tràmit : Millora o modificació voluntària de la sol·licitud Des del 03/05/2024 Fins al 15/06/2024. Obert Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 16/06/2024 Fins al 16/06/2031. Tancat Tràmit : Presentació de documentació Des del 03/05/2024 Fins al 02/05/2031. Obert Tràmit : Al·legacions en tràmit d'audiència Des del 16/06/2024 Fins al 16/06/2031. Tancat Tràmit : Desistiment de la sol·licitud Des del 03/05/2024 Fins al 02/05/2031. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts LEADER a Mallorca per l'any 2024 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Annex I. Sol·licitud Ajuda mod Des del 18/05/2024 Fins al 28/06/2024. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria d'ajuts de promoció de l'excel·lència acadèmica per a alumnes que hagin finalitzat els estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors durant el curs acadèmic 2022-2023 Servei d'Universitat

  Tràmit : Sol·licitud Des del 04/03/2024 Fins al 03/04/2024. Tancat Tràmit : Requeriment d'esmena Des del 20/05/2024 Fins al 03/06/2024. Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Abonament de la paga extraordinària d'antiguitat del personal docent dels centres privats concertats Departament de Centres Concertats

  Tràmit : Sol·licitud d'abonament de la paga extraordinària d'antiguitat Des del 03/11/2023 Fins al 29/02/2024. Tancat Tràmit : Al·legacions a les llistes provisionals Des del 04/05/2024 Fins al 17/05/2024. Tancat

 • Altres Convocatòria per participar en el Programa Tutories Teatrals 2024-2025 Servei d'Innovació Educativa

  Tràmit : Sol·licitud de participació Des del 21/05/2024 Fins al 05/06/2024. Obert

 • Altres Convocatòria per participar en el Programa MAP Teatre 2024-2025 Servei d'Innovació Educativa

  Tràmit : Sol·licitud de participació Des del 21/05/2024 Fins al 05/06/2024. Obert