Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Procediments / Serveis

Heu cercat

2097 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria per participar en el Programa d'Acompanyament Escolar del curs 2023-2024 en els centres docents públics de les Illes Balears Servei d'Innovació Educativa

  Tràmit : Sol·licitud de participació centres docents públics Des del 29/09/2023 Fins al 09/10/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions PAE centres públics Des del 18/10/2023 Fins al 20/10/2023. Tancat Tràmit : Annexos PAE centres públics Des del 26/10/2023 Fins al 15/10/2024. Obert

 • Servei Administratiu Queixes i suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.(QSSI) Servei de Coordinació de l'Atenció a la Ciutadania

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria procés d'estabilització concurs oposició cos superior discapacitat, Mallorca Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 19/09/2022 Fins al 17/10/2022. Tancat Tràmit : Llistes provisionals de persones admeses i excloses i termini d'al·legacions Des del 07/11/2022 Fins al 15/11/2022. Tancat Tràmit : Esmenes de les llistes provisionals de mèrits al·legats Des del 30/11/2022 Fins al 12/12/2022. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de notes i revisió d'exàmen de la fase d'oposició Des del 07/12/2023 Fins al 18/12/2023. Tancat Tràmit : Acreditació dels mèrits al·legats en la declaració responsable Des del 06/02/2024 Fins al 19/02/2024. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment per esmenar els defectes formals dels mèrits Des del 02/05/2024 Fins al 15/05/2024. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits revisats Des del 05/06/2024 Fins al 13/06/2024. Tancat

 • Altres Procés d'admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments d'idiomes de Règim Especial a les Escoles Oficials d'Idiomes 24-25 Servei dels Ensenyaments de Règim Especial

  Tràmit : Preinscripció EOI Palma Des del 04/06/2024 Fins al 13/06/2024. Tancat Tràmit : Preinscripció EOI Inca Des del 04/06/2024 Fins al 13/06/2024. Tancat Tràmit : Preinscripció EOI Manacor Des del 04/06/2024 Fins al 13/06/2024. Tancat Tràmit : Preinscripció EOI Calvià Des del 04/06/2024 Fins al 13/06/2024. Tancat Tràmit : Preinscripció EOI Maó Des del 04/06/2024 Fins al 13/06/2024. Tancat Tràmit : Preinscripció EOI Ciutadella Des del 04/06/2024 Fins al 13/06/2024. Tancat Tràmit : Preinscripció EOI Eivissa Des del 04/06/2024 Fins al 13/06/2024. Tancat Tràmit : Preinscripció EOI Formentera Des del 04/06/2024 Fins al 13/06/2024. Tancat

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Autoritzacions de pesca recreativa des d'embarcació a les reserves marines. Servei de Recursos Marins

  Tràmit : Autoritzacions de pesca des d'embarcació dins les reserves marines. Des del 07/03/2019 Obert

 • Altres Borsa personal laboral per cobrir plaça vacant a l'AETIB, plaça B (diplomat empresarials o equivalent) amb requisit específic de màster oficial en responsabilitat social corporativa Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB)

  Tràmit : Sol·licitud Des del 29/01/2024 Fins al 09/02/2024. Tancat Tràmit : Presentació de requisits i mèrits Des del 22/05/2024 Fins al 28/05/2024. Tancat Tràmit : Presentació d'al·legacions Des del 05/06/2024 Fins al 11/06/2024. Tancat

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Convocatòria per a l'adjudicació en règim d'arrendament de 9 habitatges en el municipi d'Inca en el carrer de Marjades situat a l'illa de Mallorca Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

  Tràmit : Al·legacions llistats Des del 05/06/2024 Fins al 18/06/2024. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperació al desenvolupament per a l'any 2021 Direcció General de Cooperació i Immigració

  Tràmit : Aportació de documentació Des del 23/01/2023 Obert Tràmit : Seguiment tècnic i justificació del projecte Des del 25/10/2021 Obert Tràmit : Acceptació Des del 16/06/2021 Fins al 01/09/2022. Tancat Tràmit : Sol·licitud Des del 12/03/2021 Fins al 13/04/2021. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts per a alumnes i professors de cicles formatius de grau mitjà - Plans de Reforç en Llengües Estrangeres (estiu 2024) Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa

  Tràmit : Sol·licitud de participació Des del 05/04/2024 Fins al 19/04/2024. Tancat Tràmit : Reclamacions a la proposta de resolució provisional Des del 14/05/2024 Fins al 20/05/2024. Tancat

 • Comunicacions, informes i declaracions responsables Comunicació prèvia de la instal·lació d'un sistema autònom de depuració d'aigües residuals Servei de Cens d'Abocaments i Concessions d'Aigües Superficials

  Tràmit : Comunicació prèvia Des del 03/08/2018 Obert Tràmit : Esmena d'una Comunicació Prèvia Des del 24/01/2024 Obert