Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

1897 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria 2023 de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional Servei de Planificació i Participació

  Tràmit : Sol·licitud d'inscripció Des del 03/03/2023 Fins al 17/03/2023. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria 2023 de les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu Servei de Planificació i Participació

  Tràmit : Sol·licitud d'inscripció a les proves lliures de cicles formatius de formació professional Des del 02/03/2023 Fins al 10/03/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvencions perquè l'alumnat dels centres docents privats, concertats, escoletes municipals i dels consells insulars, autoritzades, puguin accedir a les activitats de Viu la cultura del curs 22-23 Direcció General de Cultura

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 12/03/2023 Fins al 11/04/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvencions foment de la igualtat de gènere i la inclusió de persones amb discapacitat a l'esport a l'àmbit de les federacions esportives i delegacions de les federacions esportives espanyoles Direcció General d'Esports

  Tràmit : Sol·licitud Des del 15/02/2023 Fins al 12/04/2023. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos auxiliar administratiu de l'Administració general, a l'illa d'Eivissa Servei de Selecció i Provisió

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 22/03/2023 Fins al 23/03/2023. Tancat Tràmit : Presentació d'al·legacions a la llista provisional de persones admeses y excloses Des del 01/06/2023 Fins al 14/06/2023. Tancat Tràmit : Presentació d'al·legacions a la provisional de puntuacions i a la llista provisional de valoració dels mèrits al·legats Des del 07/07/2023 Fins al 20/07/2023. Tancat Tràmit : Presentació de documentació a l'efecte de resoldre els empats per a la constitució de la borsa Des del 04/08/2023 Fins al 18/08/2023. Tancat

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Canvi de titularitat d'un aprofitament d'aigües subterrànies Servei d'Aigües Subterrànies

  Tràmit : Sol·licitud de canvi de titularitat Des del 17/02/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Indemnització per animals sacrificats en aplicació de les mesures d'eradicació de malalties, 2023 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda Des del 01/01/2023 Fins al 31/12/2023. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes complementàries de mobilitat per a estudiants universitaris de les Illes Balears per cursar part dels estudis universitaris a la UE-27 durant el curs acadèmic 2022-2023 Direcció General d'Universitats i Ensenyaments Artístics Superiors

  Tràmit : Sol·licitud d'ajudes de mobilitat (programes Euroregió, Erasmus+ o SICUE) curs acadèmic 2022-2023 Des del 01/03/2023 Fins al 28/07/2023. Tancat Tràmit : Esmena de la sol·licitud de l'ajuda de mobilitat del curs 2022-2023 Des del 08/08/2023 Fins al 22/09/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a l'informe d'esmena de documentació Des del 08/08/2023 Fins al 22/09/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuda per a explotacions del sector porcí i de producció de patata, afectades per a la invasió d'Ucraïna Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda Des del 27/02/2023 Fins al 06/03/2023. Tancat Tràmit : Acceptació de subvenció Des del 25/02/2023 Fins al 23/03/2023. Tancat Tràmit : Esmena de la sol.licitud Des del 25/02/2023 Obert Tràmit : Millora o modificació voluntària de la sol.licitud Des del 25/02/2023 Obert Tràmit : Presentació de la documentació Des del 25/02/2023 Obert Tràmit : Al.legacions en tràmit d'audiència Des del 25/02/2023 Obert Tràmit : Desistiment de la sol.licitud o renúncia del dret Des del 25/02/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes comunitàries directes a l'agricultura i a la ramaderia, per a l'any 2023 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda Des del 01/03/2023 Fins al 31/05/2023. Tancat