Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

1973 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Subvencions, ajuts, beques i premis Accés a Centre d'acolliment temporal de persones refugiades afectades pel conflicte d'Ucraïna (Hostal Sorrento) Direcció General d'Afers Socials

  Tràmit : Sol·licitud Des del 10/11/2022 Fins al 31/01/2023. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria per proveir un lloc de treball de personal funcionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel procediment de lliure designació Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

  Tràmit : Presentació sol.licituds Des del 02/12/2022 Fins al 27/12/2022. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts per al desenvolupament d'itineraris d'atenció social i cobertura de necessitats bàsiques dirigits a l'abandonament de la prostitució i de la venda ambulant no autoritzada Direcció General d'Afers Socials

  Tràmit : Sol.licitud Des del 18/11/2022 Fins al 01/12/2022. Tancat Tràmit : Aportació de documentació Des del 02/12/2022 Fins al 31/12/2024. Obert Tràmit : Acceptació o renúncia Des del 12/12/2022 Fins al 13/12/2022. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes per a la paralització temporal de l'activitat pesquera de l'any 2022 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda i pagament Des del 24/01/2023 Fins al 15/03/2023. Tancat Tràmit : Esmena de sol.licitud Des del 25/11/2022 Obert Tràmit : Millora o modificació voluntaria de la sol.licitud Des del 25/11/2022 Obert Tràmit : Presentació de documentació Des del 25/11/2022 Obert Tràmit : Al.legacions en tràmit d'audiència Des del 25/11/2022 Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Visat de contractes de compra o arrendament d'habitatge de protecció oficial Direcció General d'Habitatge i Arquitectura

  Tràmit : Sol·licitud visat Des del 15/07/2017 Obert Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 28/11/2022 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Bo lloguer jove Direcció General d'Habitatge i Arquitectura

  Tràmit : Sol·licitud d'ajut per al Bo Lloguer Jove Des del 03/02/2023 Fins al 28/02/2023. Tancat Tràmit : Aportació de justificants de pagaments de les rendes mensuals de l'ajuda Bo Lloguer Jove Des del 01/12/2023 Fins al 31/12/2023. Tancat

 • Altres Procés d'adscripció d'EP, ESO i Ed. Especial 2023-2024. Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

  Tràmit : Sol·licitud d'adscripció d'EP, ESO i Ed. Especial 2023-2024. Tràmit Autenticat Des del 28/03/2023 Fins al 03/04/2023. Tancat Tràmit : Sol·licitud d'adscripció d'EP, ESO i Ed. Especial 2023-2024. Tràmit anònim Des del 28/03/2023 Fins al 03/04/2023. Tancat

 • Altres Procés d'adscripció de Batxillerat 2023-2024. Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

  Tràmit : Sol·licitud d'adscripció Batxillerat Autenticat 2023-2024. Tràmit Autenticat Des del 28/03/2023 Fins al 03/04/2023. Tancat Tràmit : Sol·licitud d'adscripció Batxillerat 2023-2024. Tràmit anònim Des del 28/03/2023 Fins al 03/04/2023. Tancat

 • Altres Procés d'admissió del segon cicle d'EI, EP, ESO i Ed. Especial 2023-2024. Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

  Tràmit : Sol·licitud admissió 2n cicle EI, EP i ESO 2023-2024. Tràmit autenticat Des del 08/05/2023 Fins al 19/05/2023. Tancat Tràmit : Sol·licitud admissió 2n cicle EI, EP i ESO 2023-2024. Tràmit anònim Des del 08/05/2023 Fins al 19/05/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes de minimis, per al foment de la recria del bestiar boví lleter, 2022 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol·licitud d'ajuda i pagament Des del 07/12/2022 Fins al 31/01/2023. Tancat Tràmit : Esmena de la sol.licitud Des del 07/12/2022 Obert Tràmit : Millora o modificació voluntària de la sol.licitud Des del 07/12/2022 Obert Tràmit : Presentació de la documentació Des del 07/12/2022 Obert Tràmit : Al.legacions en tràmit d'audiència Des del 07/12/2022 Obert Tràmit : Desistiment de la sol.licitud o renúncia del dret Des del 07/12/2022 Obert