Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

2096 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
  • Autoritzaciones, llicències i concessions Autorització de nomenament de director tècnic d'una entitat de distribució de medicaments d'ús humà Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris

    Tràmit : Sol·licitud Des del 31/01/2022 Obert

  • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria de subvencions destinades a finançar despeses de funcionament de federacions, confederacions i unions d'entitats sense ànim de lucre d'àmbit suprainsular que duen a terme programes de l'àmbit social 2022-2023 Servei de Serveis Socials

    Tràmit : Sol·licitud Des del 02/05/2022 Fins al 14/05/2022. Tancat Tràmit : Primera i segona justificació Des del 01/10/2022 Fins al 23/10/2023. Tancat Tràmit : Aportació de documentació Des del 03/11/2022 Fins al 31/12/2023. Tancat Tràmit : Tercera justificació Des del 01/01/2024 Fins al 15/05/2024. Tancat

  • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes comunitàries directes a l'agricultura i la ramaderia, 2022 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

    Tràmit : Sol.licitud d'ajuda Des del 01/02/2022 Fins al 10/06/2022. Tancat

  • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional 2022 Servei de Planificació i Participació

    Tràmit : Sol·licitud d'inscripció Des del 03/03/2022 Fins al 17/03/2022. Tancat

  • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional 2022 Servei de Planificació i Participació

    Tràmit : Sol·licitud d'inscripció Des del 03/03/2022 Fins al 17/03/2022. Tancat

  • Processos selectius i de capacitació Convocatòria borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places del CFS, esc. tecnologies de la infor. i telecomunicacions, esp. enginyeria de teleco. de l'Administració especial de la CAIB, Mallorca Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

    Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 23/02/2022 Fins al 09/03/2022. Tancat Tràmit : Llista provisional d'admesos i exclosos Des del 16/09/2022 Fins al 22/09/2022. Tancat Tràmit : Publicació llistes definitives admesos i exclosos Des del 21/10/2022 Fins al 21/11/2022. Tancat Tràmit : LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS Des del 09/02/2023 Obert

  • Processos selectius i de capacitació Convocatòria borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFT, esc. enginyeria tècnica, esp. enginyeria tècnica naval. de l'Administració especial de la CAIB, Mallorca Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

    Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 23/02/2022 Fins al 09/03/2022. Tancat Tràmit : Llista provisional d'admesos i exclosos Des del 04/10/2022 Fins al 11/10/2022. Tancat Tràmit : Al·legacions llista provisional de mèrits i relació de persones aspirants que han acreditat mèrits amb defectes formals Des del 17/02/2023 Fins al 23/02/2023. Tancat Tràmit : Presentació de documentació resoldre els empats Des del 16/03/2023 Fins al 22/03/2023. Tancat

  • Processos selectius i de capacitació Convocatòria borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFT, esc. enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica en obres públiques. de l'Administració especial de la CAIB, Mallorca Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

    Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 23/02/2022 Fins al 09/03/2022. Tancat Tràmit : Publicació de les llistes provisionals d'admesos i exclosos Des del 05/09/2022 Fins al 09/09/2022. Tancat Tràmit : Llistes definitives admesos i exclosos Des del 21/10/2022 Fins al 20/11/2022. Tancat Tràmit : Llista provisional de mèrits i relació de persones aspirants que han acreditat mèrits amb defectes formals Des del 18/11/2022 Fins al 24/11/2022. Tancat

  • Processos selectius i de capacitació Convocatòria borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFT, esc. humanística i de ciències socials, esp tècnic/a en ocupació i mercat. de l'Adm especial de la CAIB, Eivissa i Formentera Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

    Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 23/02/2022 Fins al 09/03/2022. Tancat Tràmit : Llista provisional d'admesos i exclosos Eivissa i Formentera Des del 21/11/2022 Fins al 25/11/2022. Tancat

  • Processos selectius i de capacitació Convocatòria borsa extr. CFT, Educació Social, Mallorca Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

    Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 23/02/2022 Fins al 09/03/2022. Tancat Tràmit : Publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos Des del 19/10/2022 Fins al 25/10/2022. Tancat Tràmit : Presentació d'al·legacions al llistat provisional de baremació de mèrits Des del 23/03/2023 Fins al 29/03/2023. Tancat Tràmit : Presentació de documentació per resoldre els empats Des del 12/04/2023 Fins al 18/04/2023. Tancat