Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

2070 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Autoritzaciones, llicències i concessions Sol·licitud de reserves i vedats de recursos silvestres Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl

  Tràmit : Sol·licitud Des del 11/06/2024 Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Certificat tinença d'animals potencialment perillosos Servei de Sanitat i Benestar Animal

  Tràmit : Sol·licitud Des del 27/06/2013 Obert

 • Servei Administratiu Expedició de certificats per a terrenys situats en àrees de sòl rústic protegit Direcció General de Territori i Paisatge

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Procediment d'accés i gestió de la llista d'espera del servei d'habitatge supervisat per a persones amb diagnòstic de salut mental Servei d'Atenció a la Discapacitat

  Tràmit : Sol.licitud Des del 19/06/2019 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Procediment d'accés i gestió de la llista d'espera de la xarxa de recursos socials per a persones amb diagnòstic de salut mental a Menorca. Servei d'Atenció a la Discapacitat

  Tràmit : Sol.licitud Des del 19/06/2019 Obert

 • Comunicacions, informes i declaracions responsables Inscripció de la petjada de carboni en el Registre balear de petjada de carboni Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera

  Tràmit : Inscripció de la petjada de carboni de l'any d'emissió 2022 Des del 05/04/2024 Obert Tràmit : Inscripció de la petjada de carboni de l'any d'emissió 2021 Des del 17/04/2023 Obert Tràmit : Inscripció de la petjada de carboni de l'any d'emissió 2020 (FORA DE TERMINI) Des del 03/04/2023 Obert Tràmit : Esmenes a la sol·licitud d'inscripció Des del 15/11/2022 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes per a inversions al sector vitivinícola, 2024-2027 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda Des del 02/04/2023 Fins al 29/01/2027. Obert Tràmit : Modificació de l'ajuda Des del 25/01/2024 Fins al 30/05/2024. Tancat Tràmit : Sol.licitud de pagament Des del 01/04/2024 Fins al 30/04/2028. Obert Tràmit : Esmena de la sol.licitud Des del 31/05/2024 Fins al 31/05/2031. Obert Tràmit : Millora de la sol.licitud Des del 30/12/2022 Fins al 30/05/2024. Tancat Tràmit : Presentació de la documentació Des del 30/12/2022 Fins al 30/12/2031. Obert Tràmit : Al.legacions en tràmit d'audiència Des del 31/05/2024 Fins al 31/05/2031. Obert Tràmit : Presentació de declaració d'acceptació de subvenció Des del 30/12/2022 Fins al 30/12/2029. Obert Tràmit : Desistiment de la sol.licitud o renúncia del dret Des del 30/12/2022 Fins al 30/12/2029. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Procediment d'accés i gestió de la llista d'espera de la xarxa de recursos socials per a persones amb diagnòstic de salut mental a Eivissa Servei d'Atenció a la Discapacitat

  Tràmit : Sol.licitud Des del 17/06/2019 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria procés d'estabilització concurs mèrits del CAjF agent medi ambient, Eivissa Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 19/09/2022 Fins al 17/10/2022. Tancat Tràmit : Llistes provisionals de persones admeses i excloses i termini d'al·legacions Des del 07/11/2022 Fins al 15/11/2022. Tancat Tràmit : Esmenes de les llistes provisionals de mèrits al·legats Des del 30/11/2022 Fins al 12/12/2022. Tancat Tràmit : Acreditació dels mèrits al·legats en la declaració responsable Des del 21/02/2023 Fins al 07/03/2023. Tancat Tràmit : Presentació d'esmenes als defectes formals que presenta la documentació acreditativa dels mèrits Des del 29/06/2023 Fins al 12/07/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits i vista de l'expedient Des del 14/12/2023 Fins al 22/12/2023. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment d'elecció de llocs de feina i de la documentació acreditativa de compliments dels requisits Des del 17/04/2024 Fins al 25/04/2024. Tancat Tràmit : Publicació de requeriments del grup C1 per formar part d'una borsa a l'illa de Formentera Des del 06/06/2024 Fins al 19/06/2024. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis PITEIB: subvencions per al foment d'instal·lacions fotovoltaiques per a autoconsum en pèrgoles i marquesines en aparcaments públics o privats i punts de recàrrega de vehicle elèctric Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic

  Tràmit : Sol·licitud de la subvenció Des del 13/12/2022 Fins al 31/07/2024. Obert Tràmit : PITEIB:subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques per a autoconsum en pèrgoles i marquesines en aparcaments i punts de recàrrega Des del 13/12/2022 Fins al 30/06/2025. Obert Tràmit : Justificació de la subvenció Des del 13/12/2022 Obert Tràmit : Consulta estat administratiu de l'expedient Des del 21/03/2024 Obert