Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

2079 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Processos selectius i de capacitació Procés d'estabilització concurs extraordinari de FEA de medicina interna de l'Ib-Salut Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari

  Tràmit : Presentació de sol·licitud (2890941) Des del 21/12/2022 Fins al 23/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos Des del 20/04/2023 Fins al 26/04/2023. Tancat Tràmit : Presentació de mèrits Des del 10/05/2023 Fins al 23/05/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits Des del 12/09/2023 Fins al 15/09/2023. Tancat Tràmit : Llista definitiva de mèrits. Elecció de places Des del 08/02/2024 Fins al 14/02/2024. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria per a la selecció de varis llocs de feina de l'Administració Especial de la CAIB,del cos CFT, escala d'enginyeria tècnica, esp. enginyeria tècnica industrial, a l'illa de Mallorca, mitjançant oferta genèrica SOIB Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 04/12/2023 Fins al 12/12/2023. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Procés d'estabilització concurs extraordinari de Tècnic mitjà sanitari / tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d'infermeria de l'Ib-Salut Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari

  Tràmit : Presentació de sol·licitud (2891153) Des del 21/12/2022 Fins al 23/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos Des del 24/02/2023 Fins al 03/03/2023. Tancat Tràmit : Presentació de mèrits Des del 11/04/2023 Fins al 24/04/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits Des del 12/12/2023 Fins al 15/12/2023. Tancat Tràmit : Llista definitiva de mèrits. Presentació de documentació Des del 04/03/2024 Fins al 15/03/2024. Tancat Tràmit : Elecció de places Des del 04/03/2024 Fins al 15/03/2024. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Procés d'estabilització concurs extraordinari de Fuster/fustera de l'Ib-Salut Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari

  Tràmit : Presentació de sol·licitud (2891065) Des del 21/12/2022 Fins al 23/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos Des del 22/02/2023 Fins al 28/02/2023. Tancat Tràmit : Presentació de mèrits Des del 17/03/2023 Fins al 30/03/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits Des del 18/12/2023 Fins al 21/12/2023. Tancat Tràmit : Llista definitiva de mèrits. Presentació de documentació Des del 04/03/2024 Fins al 15/03/2024. Tancat Tràmit : Elecció de places Des del 04/03/2024 Fins al 15/03/2024. Tancat

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Tramitació d'autoritzacions per a la posada en servei d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica de potencia superior 500 kW Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic

  Tràmit : Sol·licitud del promotor d'inici de la tramitació Des del 03/06/2019 Obert Tràmit : Tramitacions del promotor després de la sol·licitud Des del 12/03/2024 Obert Tràmit : Tramitació d'autorització d'explotació definitiva Des del 12/03/2024 Obert Tràmit : Enviament informes (només administracions públiques) Des del 19/06/2024 Obert Tràmit : Al·legacions en el tràmit d'informació pública Des del 18/06/2024 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Transport del material esportiu entre les illes de la comunitat autònoma, a la Península, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius Direcció General d'Esports

  Tràmit : Sol·licitud Material Esportiu Des del 24/01/2020 Fins al 31/12/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions Des del 18/07/2023 Obert Tràmit : Aportació documentació requerida Des del 11/08/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts per a desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per assistir a proves esportives Servei d'Administració Esportiva

  Tràmit : Sol·licitud interilles Des del 08/06/2021 Fins al 30/07/2028. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes de desplaçament per a l'alumnat universitari empadronat a l'illa de Mallorca que cursa estudis universitaris a la UE-27 durant el curs acadèmic 2023-2024 Direcció General d'Universitats, Recerca i Ensenyaments Artístics Superiors

  Tràmit : Sol·licitud Des del 04/03/2024 Fins al 10/07/2024. Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Autoritzacions per a crema de material vegetal a terrenys forestals i àrees contigües a terreny forestal Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl

  Tràmit : Sol·licitud d'autorització Des del 29/09/2017 Obert

 • Reclamacions, Denúncies i Queixes Reclamacions economicoadministratives Junta Superior d'Hisenda de les Illes Balears

  Tràmit : Presentació Des del 26/09/2018 Obert Tràmit : Presentació de documentació Des del 18/04/2023 Obert Tràmit : Desistiment o renúncia de la reclamació econòmica administrativa Des del 18/04/2023 Obert