Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Procediments / Serveis

Heu cercat

2097 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Autoritzaciones, llicències i concessions Recuperacions de CULTIU Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl

  Tràmit : Declaració responsable Des del 29/09/2017 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria procés d'estabilització concurs mèrits personal laboral d'oficial primera manteniment, Mallorca Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 19/09/2022 Fins al 17/10/2022. Tancat Tràmit : Llistes provisionals de persones admeses i excloses i termini d'al·legacions Des del 07/11/2022 Fins al 15/11/2022. Tancat Tràmit : Esmenes de les llistes provisionals de mèrits al·legats Des del 30/11/2022 Fins al 12/12/2022. Tancat Tràmit : Presentació d'esmenes als defectes formals que presenta la documentació acreditativa dels mèrits Des del 21/07/2023 Fins al 03/08/2023. Tancat Tràmit : Al.legacions Des del 09/11/2023 Fins al 17/11/2023. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment d'esmena de mèrits a un nombre addicional de persones aspirants Des del 04/01/2024 Fins al 17/01/2024. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment per acreditar mèrits amb defectes formals Des del 21/06/2024 Fins al 05/07/2024. Tancat

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Expedició del títol i targeta per al govern d'embarcacions d'esbarjo Direcció General de Ports i Transport marítim

  Tràmit : Sol·licitud expedició del tí­tol i targeta per al govern d'embarcacions d'esplai Des del 06/02/2019 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria de subvencions per donar suport a les inversions que afavoreixin la modernització, la innovació i el desenvolupament tecnològic de les indústries culturals 2023 Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

  Tràmit : Sol·licitud Des del 12/05/2023 Fins al 02/06/2023. Tancat Tràmit : Presentació d'esmenes als requeriments Des del 27/06/2023 Fins al 31/07/2023. Tancat Tràmit : Al·legació a la proposta de Resolució Des del 22/09/2023 Fins al 05/10/2023. Tancat Tràmit : Aceptació/Renúncia de la proposta de resolució de modernització per a l'any 2023 Des del 22/09/2023 Fins al 05/10/2023. Tancat Tràmit : Justificació Des del 08/11/2023 Fins al 26/02/2024. Tancat Tràmit : Esmenes a la justificació Des del 20/06/2024 Fins al 19/07/2024. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes per mantenir el sector làctic davant la crisi provocada per la guerra d'Ucraïna, 2024 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda Des del 18/03/2024 Fins al 03/04/2024. Tancat Tràmit : Sol·licitud de pagament (sublínies A.2 i B.2) Des del 19/06/2024 Fins al 03/10/2024. Obert Tràmit : Millora o modificació voluntària de la sol·licitud Des del 18/03/2024 Fins al 03/04/2024. Tancat Tràmit : Presentació de documentació Des del 18/03/2024 Fins al 18/03/2031. Obert Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 04/04/2024 Fins al 04/04/2031. Obert Tràmit : Al·legacions en tràmit d'audiència Des del 04/04/2024 Fins al 04/04/2031. Obert Tràmit : Desistiment de la sol·licitud Des del 18/03/2024 Fins al 18/03/2031. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria d'ajuts en espècie per participar a la Universitat d'Estiu 2024 a Espanya per a professorat de francès Direcció General de Planificació i Gestió Educatives

  Tràmit : Sol·licitud Des del 15/05/2024 Fins al 24/05/2024. Tancat Tràmit : Reclamacions a la llista provisional Des del 03/06/2024 Fins al 14/06/2024. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes d'interès general amb càrrec al 0,7 % de l'IRPF i l'impost sobre societats, corresponent a 2024 i 2025 Direcció General d'Afers Socials

  Tràmit : Sol·licitud Des del 17/05/2024 Fins al 04/06/2024. Tancat Tràmit : Esmena de sol·licitud Des del 27/05/2024 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts Formació Personal Investigador FPI i FPI_E 2020 Direcció General d'Universitats, Recerca i Ensenyaments Artístics Superiors

  Tràmit : Presentació de les sol·licituds Des del 11/07/2020 Fins al 07/08/2020. Tancat Tràmit : Justificació de l'ajut Des del 01/01/2024 Fins al 30/09/2025. Obert Tràmit : Justificació taxes acadèmiques Des del 01/09/2024 Fins al 15/10/2024. Tancat Tràmit : Presentació de documentació i comunicacions obligatòries posteriors a la concesssió Des del 07/05/2024 Fins al 30/06/2026. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts Formació Personal Investigador FPI i FPI_E 2021 Direcció General d'Universitats, Recerca i Ensenyaments Artístics Superiors

  Tràmit : Presentació de les sol·licituds Des del 25/08/2021 Fins al 21/09/2021. Tancat Tràmit : Presentació de documentació i comunicacions obligatòries posteriors a la concesssió Des del 16/05/2024 Fins al 30/06/2027. Obert Tràmit : Justificació de l'ajut Des del 01/01/2024 Fins al 28/02/2025. Obert Tràmit : Justificació taxes acadèmiques Des del 01/01/2024 Fins al 15/10/2024. Obert

 • Servei Administratiu Comunicació venda directa de medicaments d'ús humà a professionals sanitaris per les oficines de farmàcia Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris