Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

1380 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
  • Servei Administratiu Notificació de la decisió de transmetre un habitatge protegit i els seus annexos o de sòl reservat per a la seva construcció a l'efecte de l'exercici dels drets de tanteig i retracte de l'Administració Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

  • Servei Administratiu Notificació de la decisió de transmetre el domini de la totalitat d'un immoble amb més d'un habitatge sempre que almenys un d'aquests estigui arrendat, a l'efecte de l'exercici dels drets de tanteig i retracte de l'Administració Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

  • Servei Administratiu Descàrrega del model de declaració de veracitat de dades bancàries L'organ competent per materia

  • Servei Administratiu Sol·licitud de certificats de participació en cursos de formació Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

  • Servei Administratiu Model per a garanties en efectiu per a autoritzacions professionals en Producció / Transport / Gestió de Residus Servei de Dipositaria

  • Servei Administratiu Model de garantia en matèria de residus mitjançant aval (entitat financera o societat de garantia recíproca) Servei de Dipositaria

  • Servei Administratiu Model de garantia en matèria de residus mitjançant certificat d'assegurança Servei de Dipositaria

  • Servei Administratiu Emissió de certificat d'inscripció d'activitat itinerant Servei d'Activitats Classificades

  • Servei Administratiu Sol·licitud de Certificat UE COVID-19 Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)

  • Servei Administratiu Certificat d'insuficiència de candidats/demandants Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)