Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

2070 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
  • Servei Administratiu Model de garantia definitiva contractació pública. Modalitat efectiu. Servei de Dipositaria

  • Servei Administratiu Model de garantia definitiva contractació pública. Assegurança de caució. Presentació en línia. Servei de Dipositaria

  • Servei Administratiu Model de garantia definitiva contractació pública. Aval bancari. Presentació en línia. Servei de Dipositaria

  • Servei Administratiu Aportació de garanties en documents físics Servei de Dipositaria

  • Servei Administratiu Comunicació Registre d'habitatges desocupats. Departament d'Habitatge

  • Servei Administratiu Model de garanties de connexió a xarxa d'instal·lacions generadores d'energia elèctrica. Modalitat certificat de pòlissa d'assegurança Servei de Dipositaria

  • Servei Administratiu Model de garanties de connexió a xarxa d'instal·lacions generadores d'energia elèctrica. Modalitat aval bancari Servei de Dipositaria

  • Servei Administratiu Model de garanties de connexió a xarxa d'instal·lacions generadores d'energia elèctrica. Modalitat dipòsit en metàl·lic Servei de Dipositaria

  • Servei Administratiu Petició d'informació i documentació a disposició de la UDIT (UDIT-157) Direcció General d'Indústria i Polígons Industrials

  • Servei Administratiu Descàrrega del model de declaració de veracitat de dades bancàries L'organ competent per materia