Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Procediments / Serveis

Heu cercat

2097 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Autoritzaciones, llicències i concessions Avaluacions de projectes d'investigació per part del Comitè d'Ètica de la Investigació de les Illes Balears Servei d'Investigació Sanitària

  Tràmit : Sol·licitud Des del 26/09/2017 Obert Tràmit : Esmena de documentació Des del 15/11/2023 Obert

 • Ordenació administrativa Registre d'Agrupacions de Defensa Sanitària Ramadera de les Illes Balears Servei de Sanitat i Benestar Animal

  Tràmit : Sol·licitud de reconeixement i inscripció d'Agrupacions de Defensa Sanitària Ramadera de les Illes Balears Des del 05/02/2007 Obert Tràmit : Comunicació alta explotació ramadera Des del 07/01/2020 Obert Tràmit : Comunicació baixa explotació ramadera Des del 07/01/2020 Obert Tràmit : Comunicació modificacions serveis veterinaris ADSR Des del 07/01/2020 Obert Tràmit : Autorització programa sanitari Des del 07/01/2020 Obert Tràmit : Comunicació dades actuacions sanitàries Des del 07/01/2020 Obert Tràmit : Sol·licitud baixa Agrupació de Defensa Sanitària Ramadera Des del 08/01/2020 Obert Tràmit : Sol·licitud modificació dades ADSR Des del 08/01/2020 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives al cos d'advocacia de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (OPO 2021-2022) Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 12/03/2023 Fins al 31/03/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de persones admeses i excloses de les proves selectives Des del 29/04/2023 Fins al 15/05/2023. Tancat Tràmit : Reclamació o sol·licitud de revisió del primer exercici Des del 11/09/2023 Fins al 13/09/2023. Tancat Tràmit : Reclamació o sol·licitud de revisió del tercer exercici Des del 09/04/2024 Fins al 11/04/2024. Tancat Tràmit : Reclamació a la llista provisional d'aprovats o sol·licitud de revisió Des del 10/05/2024 Fins al 14/05/2024. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment d'elecció de llocs i presentació de requisits Des del 22/05/2024 Fins al 10/06/2024. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Projectes de R+D 2018-2022 Direcció General d'Universitats, Recerca i Ensenyaments Artístics Superiors

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 19/11/2018 Fins al 17/12/2018. Tancat Tràmit : Justificació Des del 01/06/2023 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives al cos superior, pel torn de promoció interna creuada, de l'Administració de la CAIB a l'illa de Mallorca Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol·licituds. Des del 21/12/2022 Fins al 09/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de persones admeses i excloses Des del 08/03/2023 Fins al 21/03/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional i revisió d'exàmen Des del 29/11/2023 Fins al 01/12/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aprovats de la fase d'oposició Des del 03/01/2024 Fins al 05/01/2024. Tancat Tràmit : Al·legació dels mèrits en la fase de concurs Des del 10/01/2024 Fins al 19/01/2024. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment per a l'acreditació de mèrits fase de concurs promoció interna Des del 09/04/2024 Fins al 22/04/2024. Tancat Tràmit : Al.legacions llista provisional puntuacions fase de concurs PI creuada cos superior dels cossos generals CAIB Des del 25/04/2024 Fins al 29/04/2024. Tancat Tràmit : Llista provisional aprovats concurs oposició Des del 13/05/2024 Fins al 15/05/2024. Tancat

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Programa d'accés a la Xarxa d'Estacions d'Investigació de les Illes Balears (XEIIB) Direcció General d'Universitats, Recerca i Ensenyaments Artístics Superiors

  Tràmit : Sol·licitud Des del 28/06/2013 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvencions per a desenvolupar serveis i programes d'atenció social, d'orientació, de valoració i d'integració per al foment de la inclusió social 2022-2023 Direcció General d'Afers Socials

  Tràmit : Sol·licitud Des del 16/05/2022 Fins al 06/06/2022. Tancat Tràmit : Esmena de la Sol·licitud Des del 08/09/2022 Fins al 23/09/2022. Tancat Tràmit : Tràmit d'Al·legacions Des del 22/07/2022 Fins al 04/08/2022. Tancat Tràmit : Acceptació, renúncia o reformulació Des del 02/09/2022 Fins al 08/09/2022. Tancat Tràmit : Aportació de documentació Des del 01/12/2022 Fins al 31/12/2028. Obert Tràmit : Primera justificació Des del 27/01/2023 Fins al 15/05/2023. Tancat Tràmit : Segona justificació Des del 01/01/2024 Fins al 15/05/2024. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts per contractar tècnics de suport a l'R+D 2021 Direcció General d'Universitats, Recerca i Ensenyaments Artístics Superiors

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 30/06/2021 Fins al 22/07/2021. Tancat Tràmit : Acceptació de l'ajut Des del 25/10/2021 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Proves per obtenir una acreditació professional (UDIT-079). Convocatòria 2024: SEGON TORN Servei de la UDIT, la ITV i el Registre Industrial

  Tràmit : Inscripció a les proves Des del 22/04/2024 Fins al 10/05/2024. Tancat Tràmit : Esmenes a la sol·licitud d'inscripció Des del 22/04/2024 Fins al 24/05/2024. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'admesos Des del 23/05/2024 Fins al 29/05/2024. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista de resultats de les proves Des del 29/06/2024 Fins al 05/07/2024. Tancat Tràmit : Sol·licitud de revisió dels resultats de les proves Des del 29/06/2024 Fins al 05/07/2024. Tancat Tràmit : Acreditació dels requisits reglamentaris Des del 29/06/2024 Fins al 05/07/2024. Tancat

 • Comunicacions, informes i declaracions responsables Acomiadament col·lectiu per Força Major Direcció General de Treball i Salut Laboral

  Tràmit : Sol·licitud Des del 24/02/2022 Obert Tràmit : Resolució i decisió empresarial Des del 24/02/2022 Obert