Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

2034 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Autoritzaciones, llicències i concessions Adjudicació dels habitatges vacants a totes les Balears en règim d'arrendament Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

  Tràmit : Al·legacions llistats Des del 26/01/2023 Fins al 06/02/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts en espècie per a l'alumnat del quart curs d'ESO i del sisè curs d'educació primària per a participar a programes d'immersió lingüística en llengües estrangeres durant l'estiu del 2023 Direcció General de Planificació i Gestió Educatives

  Tràmit : Sol·licitud d'ajut en espècie per a participar en un dels programes d'immersió lingüística en llengües estrangeres durant l'estiu del 2023 Des del 24/02/2023 Fins al 17/03/2023. Tancat Tràmit : Reclamacions a la proposta de resolució provisional Des del 26/04/2023 Fins al 10/05/2023. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació I convocatòria 2023 d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa

  Tràmit : Sol·licitud d'inscripció Des del 27/01/2023 Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Autorització i registre d'establiments de productes reproductius Servei de Producció Ramadera

  Tràmit : Sol·licitud d'inscripció, baixa i/o canvi de dades al Registre d'Establiments i distribuïdors de productes reproductius Des del 06/02/2023 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria per proveir un lloc de treball de personal funcionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel procediment de lliure designació Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

  Tràmit : Presentació sol.licituds Des del 03/02/2023 Fins al 23/02/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts als clubs esportius de les Illes Balears de categoria nacional que participin en campionats d'Europa Direcció General d'Esports

  Tràmit : Sol·licitud Des del 02/12/2022 Fins al 20/12/2023. Tancat Tràmit : Acceptació/Renuncia Subvenció Des del 02/02/2023 Obert

 • Processos selectius i de capacitació I convocatòria 2023 curs de formació específica per a l'habilitació com a assessors i avaluadors de les unitats de competència de diverses qualificacions professionals Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa

  Tràmit : Sol·licitud de participació Des del 01/02/2023 Fins al 13/02/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis SOIB Reactiva 2021 Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

  Tràmit : Sol.licitud de la subvenció Des del 23/06/2021 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis LEADER Menorca- Ajudes econòmiques destinades a fomentar intervencions que minimitzin la contaminació de l'aigua mitjançant filtres verds, 2021 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Presentació de sol.licituds Des del 01/06/2021 Fins al 01/09/2021. Tancat

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Comunicació de contractes de manteniment de grues (UDIT-172) Direcció General d'Indústria i Polígons Industrials

  Tràmit : Tràmit de sol·licitud d'inici Des del 10/06/2021 Obert Tràmit : Tràmit d'esmena de deficiències Des del 10/08/2022 Obert