Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

1897 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
  • Servei Administratiu Certificat d'insuficiència de candidats/demandants Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

  • Servei Administratiu Autorització notificació telemàtica en procediments del Servei de Seguretat Alimentària de la Conselleria de Salut i Consum Conselleria de Salut

  • Servei Administratiu Presentació de la revisió periòdica de les activitats itinerants Servei d'Activitats Classificades

  • Servei Administratiu Declaració d'informació estadística i comptable (DEC) Servei de Política Financera i Assegurances

  • Servei Administratiu Aplicació reserves en línia de refugis Institut Balear de la Natura (IBANAT)

  • Servei Administratiu Sol·licitud de relació de garanties dipositades per NIF Servei de Dipositaria

  • Servei Administratiu Sol·licitud del certificat acreditatiu dels pagaments de la Tresoreria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Servei de Gestió Financera

  • Servei Administratiu Comunicació de treballadora gestant, en situació de part recent o alletament natural Direcció General de Personal Docent

  • Servei Administratiu Consentiment per a la vigilància de la salut Direcció General de Personal Docent

  • Servei Administratiu Certificat de no estar separat ni inhabilitat per exercir les funcions de les policies locals. Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears (ISPIB)