EL MONUMENT NATURAL DE SES FONTS UFANES

INFORMACIÓ BÀSICA

Cartografia:

 Monument natural de ses fonts Ufanes.jpg

 Monument natural de ses fonts Ufanes.pdf Monument Natural de ses Fonts Ufanes

Descripció general: les Fonts Ufanes constitueixen el fenomen hidrològic més singular de l'illa de Mallorca. Es tracta d'una font amb surgències intermitents que brollen de manera difusa, molt potent i sobtada, després de l'acumulació de pluja suficient en el massís del Puig Tomir i els seus voltants.

Superfície: 50,19 hectàrees (terrestres).

Situació: es troben situades al nord de Mallorca, en el terme municipal de Campanet, a la finca de Gabellí Petit.

Com arribar-hi: Google maps

Equipaments:

 • Centre d'Informació del Paratge natural de la Serra de Tramuntana (Ca s'Amitger), carretera Lluc-Pollença, s/n, Lluc (Escorca). Telèfon: 971 51 70 83 / 971 51 70 70. Horari: Dilluns a diumenge, de 9:00 a 16:30 h.
 • Oficina d'Ibanat: C/ del Gremi de Corredors, 10, 1r. Polígon de Son Rossinyol, 07009 Palma. Telèfon 971 17 76 39. Fax 971 17 66 15.

Itineraris: la finca de Gabellí Petit es pot visitar qualsevol dia de l'any entre les 10 i les 17 h. Per arribar a ses fonts des de la barrera d'entrada es tarda uns 20 minuts.

És possible realitzar els itineraris autoguiats següents :

Accessibilitat: no està adaptat a persones amb mobilitat reduïda.

DECLARACIÓ

Norma de creació: Decret 111/2001, de 31 d'agost, pel qual es declara les fonts Ufanes Monument natural. (BOIB núm. 109, de l'11 de setembre de 2001).Decret 111_2001 declaració.pdf Decret 111/2001 declaració

PLANIFICACIÓ

Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN): Decret 19/2007 de 16 de març, pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana (BOIB núm. 54 ext., d'11 d'abril de 2007) Decret 19_2007 PORN Serra Tramuntana.pdf Decret 19/2007 PORN Serra Tramuntana.

OFERTA EDUCATIVA

A partir de setembre es poden concertar visites per a grups escolars al Centre d'Informació del Paratge natural de la Serra de Tramuntana (Ca s'Amitger), telèfon 971 51 70 74.

educacioserra@espaisnb.caib.es

Full inscripció Paratge natural de Tramuntana.pdf Full inscripció Paratge natural de Tramuntana

Més informació.

QUÈ S'HI POT FER?

Usos i activitats permeses:

 • La contemplació del seu aflorament.
 • Les activitats de manteniment, conservació i regeneració del paisatge i dels recursos naturals que no comportin obres ni moviments de terra o pedres.
 • Tots aquells que siguin compatibles amb les finalitats de protecció de l'espai natural, com ara les tasques agrícoles de caràcter tradicional, el pasturatge o la recol·lecció.

Usos i activitats que requereixen autorització escrita:

 • Els projectes d'investigació que comportin dur a terme treballs de camp.
 • La recol·lecció de mostres si formen part d'un estudi o investigació autoritzat.
 • La captació i l'aprofitament de recursos subterranis de la unitat hidrogeològica de les fonts Ufanes.

Usos i activitats prohibides:

 • La col·locació de senyals.
 • L'acampada.
 • El canvi de classificació del sòl.

Més informació.

PUBLICACIONS - enllaça-hi

Vés a l'inici.