EL PARC NATURAL DE MONDRAGÓ

INFORMACIÓ BÀSICA

Cartografia:

 Parc natural de Mondragó.jpg

TMondragóCAT-2016PRINT.pdf Mapa parc natural de Mondragó.pdf

TMondragóCAT-2016PRINT.pdf Fulletó general parc natural de Mondragó

Descripció general: el Parc natural de Mondragó està constituït per un mosaic d'ambients diferents que li confereixen una gran diversitat paisatgística: els boscos d'ullastre i pinar, els camps de conreu de secà, les savines litorals, l'estany dolç de s'Amarador i el salobrós de ses Fonts de n'Alis, la costa retallada amb zones rocoses i platges d'arena. També destaquen pel seu elevat interès etnològic les casetes de roter, les barraques de curucull, les parets seques, els avaradors, les torres de defensa, etc.

Superfície: 750,25 hectàrees terrestres.

Situació: està situat a la costa sud-est de Mallorca, a les marines de Llevant, al terme municipal de Santanyí.

Com arribar-hi: per la carretera Palma - Santanyí (Ma-19). 

Des del poble de Santanyí es pot accedir al parc a través de les següents vies:

 • A l’aparcament de Ca sa Muda (s’Amarador), a través de la carretera Ma-6102 cap a Cala Figuera i pel camí des Cap de sa Paret.
 • A l’aparcament de ses Fonts de n’Alis, a través de la carretera Ma-19 cap a Santanyí i Portopetro i per la carretera de Cala Mondragó

Fulletó d'accesos

Equipaments:

 • Centre d'Informació del Parc natural de Mondragó: carretera de Cala Mondragó s/n, Santanyí. Telèfon 971 17 65 02. Horari: obert tots els dies de la setmana de 9 a 16 h, excepte el dia de Nadal i cap d'any.
 • Oficina de Gestió Can Crestall: C/ de Can Llaneres, 8. 07650 Santanyí. Telèfon 971 17 60 65. Fax. -. Horari: de dilluns a divendres de les 8 a les 15 h.
 • 2 àrees recreatives.

Itineraris: és possible realitzar els itineraris autoguiats següents :

Accessibilitat: el centre d'informació del Parc situat a la carretera de Cala Mondragó és accessible per a persones amb mobilitat reduïda.

DECLARACIÓ

Norma de creació: Decret 85/1992, de 18 de novembre, de creació del Parc natural de Mondragó (BOCAIB núm. 146, de 3 de desembre de 1992)Decret 85_1992 declaració.pdf Decret 85/1992 declaració.pdf Modificat pel Decret 39/2002, de 15 de març (BOIB núm. 35, de 21 de març de 2002).Decret 39_2002.pdf Decret 39/2002.pdf

PLANIFICACIÓ

Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN): Decret 10/2022 de 4 d’abril, pel qual s’aprova el Pla d’ordenació dels recursos naturals (PORN) de Mondragó (BOIB núm. 46, de 5 d'abril de 2022). Decret_10-2022_PORN_Mondrago.pdf Decret 10-2022 PORN Mondragó.pdf

Anunci del tràmit d'informació pública en el procediment d'elaboració del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) de Mondragó (BOIB núm.148 de 27 d'agost de 2020). PDF Info pública nou PORN Mondragó.pdf

Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN): Acord del Consell de Govern de dia 10 de setembre de 1992, pel qual s'aprova definitivament el PORN de Mondragó (BOCAIB núm. 120, de 3 d'octubre de 1992).PORN PN Mondragó.pdf PORN PN Mondragó.pdf

GESTIÓ

Plans anuals:

Pla_Anual_2021_PN_de_Mondrago.pdf Pla Anual 2021 PN de Mondragó.pdf

Pla_Anual_2020_PN_de_Mondrago.pdf Pla Anual 2020 PN de Mondragó.pdf

Pla_Anual_2019_PN_de_Mondrago.pdf Pla Anual 2019 PN de Mondragó.pdf

PAE 2018 Mondragó.pdf Pla anual 2018 PN de Mondragó.pdf

Pla anual Mondragó 2011.pdf Pla anual 2017 PN de Mondragó.pdf

Pla anual Mondragó 2011.pdf Pla anual 2016 PN de Mondragó.pdf

Pla anual Mondragó 2011.pdf Pla anual 2015 PN de Mondragó.pdf

Pla anual Mondragó 2011.pdf Pla anual 2014 PN de Mondragó.pdf

PDF Pla anual 2013 PN de Mondragó.pdf

PDF Pla anual 2012 PN de Mondragó.pdf

Pla anual Mondragó 2011.pdf Pla anual 2011 PN de Mondragó.pdf

Pla anual 2010 Mondragó.pdf Pla anual 2010 PN de Mondragó.pdf

Pla anual 2009 PN de Mondragó.doc.pdf Pla anual 2009 PN de Mondragó.pdf 

Memòries de gestió:

Memoria_de_gestio_2021_PN_de_Mondrago.pdf Memòria de gestió 2021 PN de Mondragó.pdf

Memoria_de_gestio_2020_PN_de_Mondrago.pdf Memòria de gestió 2020 PN de Mondragó.pdf

Memoria_de_gestio_2019_PN_de_Mondrago.pdf Memòria de gestió 2019 PN de Mondragó.pdf

Memoria_de_gestio_2018_PN_de_Mondrago.pdf Memòria de gestió 2018 PN de Mondragó.pdf

Memòria 2017_PNMondragó.pdf Memòria de gestió 2017 PN de Mondragó.pdf

Memòria de gestió Mondragó 2010.pdf Memòria de gestió 2016 PN de Mondragó.pdf

Memòria de gestió Mondragó 2010.pdf Memòria de gestió 2015 PN de Mondragó.pdf

Memòria de gestió Mondragó 2010.pdf Memòria de gestió 2014 PN de Mondragó.pdf

Memòria de gestió Mondragó 2010.pdf Memòria de gestió 2013 PN de Mondragó.pdf

Memòria de gestió Mondragó 2010.pdf Memòria de gestió 2012 PN de Mondragó.pdf

PDF Memòria de gestió 2011 PN de Mondragó.pdf

Memòria de gestió Mondragó 2010.pdf Memòria de gestió 2010 PN de Mondragó.pdf

Memòria de gestió 2009 PN Mondragó.pdf Memòria de gestió 2009 PN de Mondragó.pdf

Memòria de gestió 2008 PN de Mondragó.pdf Memòria de gestió 2008 PN de Mondragó.pdf 

OFERTA EDUCATIVA

Consultau l'oferta educativa del parc natural de Mondragó.

VISITES GUIADES

Es realitzen visites guiades per al públic en general de dilluns a dissabte. Cal reservar amb antelació al centre d'informació del Parc. Telèfon 971 17 65 02.

També podeu consultar l'agenda d'activitats del parc natural de Mondragó.

QUÈ S'HI POT FER?

Usos i activitats permeses:

 • Circular a peu per camins i senders existents. Els itineraris del Parc només estan habilitats per a senderisme.
 • L'observació de la fauna i la flora.
 • La realització de fotografies no professionals sense sortir dels itineraris.

Usos i activitats que requereixen autorització escrita:

 • La circulació a peu de grups organitzats de més de 60 persones o amb finalitats lucratives.
 • La circulació de cavalls o altres equins, com també bicicletes o similars, de grups organitzats de més de 10 èquids o 20 bicicletes, o quan tenguin finalitats lucratives.
 • L’acampada i el bivac en finques públiques.
 • Les filmacions, sessions fotogràfiques i altres tipus de produccions audiovisuals.
 • Les iniciatives de caire científic.
 • La recol·lecció de minerals, estructures geomorfològiques, restes paleontològiques o altres elements geològics singulars per raons científiques.
 • El desembarcament de transport privat marítim que ofereixi un servei públic de visites naturalístiques.

Usos i activitats prohibides:

 • La destrucció i la recol·lecció de minerals, estructures geomorfològiques o altres elements geològics singulars.
 • L'activitat extractiva, dins la qual s'inclou l'extracció d'arena, marès o i de pedra viva.
 • Retirar posidònia excepte si hi ha acumulacions massives després de temporals que es podrà autoritzar.
 • Moure o traslladar arena d’una part de la platja a una altra.
 • Transitar sobre les dunes i en les zones de recuperació dunar, tant persones com vehicles a motor, bicicletes i similars, èquids, cans o altres animals de companyia.
 • Utilitzar les dunes com a zones de repòs.
 • La presència d’èquids, cans i altres animals de companyia en les platges, en les zones dunars i en els estanys.
 • Matar, danyar, pertorbar, recollir o capturar la fauna silvestres excepte l’activitat cinegètica autoritzada.
 • Recol·lectar els nius, els ous o les cries o alterar-ne a reproducció excepte per motius d’investigació degudament autoritzats.
 • L’ús del foc a les àrees recreatives, platges així com actuacions que puguin generar risc d’incendi.
 • Les curses i qualsevol tipus de competició esportiva.
 • Escalada, ràpel , vol amb parapent, psicobloc així com qualsevol altra modalitat esportiva no permesa ni autoritzable.
 • Les instal·lacions d’acampada permanents.
 • La celebració de festes i concerts en les platges i en el medi natural.
 • El desembarcament de transport privat marítim excepte si és autoritzable.
 • La circulació de grups organitzats de vehicles tot-terreny, quads, motocicletes o similars.
 • Les activitats turístiques que puguin comportar una degradació de la flora i la fauna.
 • L’abocament de residus de qualsevol tipus tant a la terra com a la mar.
 • Qualsevol acció que provoqui un deteriorament del patrimoni cultural.
 • L'estacionament de vehicles fora de les àrees d'aparcament habilitades.
 • La circulació a cavall fora dels camins i pistes asfaltades.
 • La navegació dins els estanys dels torrents.
 • La pesca marítima esportiva i recreativa i la pesca en els estanys.
 • Fer renous que puguin pertorbar els valors ambientals i paisatgístics i la fauna.
 • El sobrevol recreatiu o esportiu (amb caràcter comercial o no) amb aeronaus de qualsevol tipus de motor, inclosos els denominats ultralleugers, els no tripulats del tipus denominat models a escala o aeromodelisme i drons per sota d’una altura de 800 m sobre el nivell de la mar.
 • Qualsevol tipus d'actuació que minvi les qualitats paisatgístiques.
 • Circular amb vehicles pels trams senyalitzats com a prohibits:

  1. Des de l’aparcament de ses Fonts de n’Alis fins a la platja de ses Fonts de n’Alis
  2. Des de l’aparcament de ca sa Muda fins a la platja de s’Amarador
  3. Pel camí de Son Paulo o de ses Coves del Rei.
  4. Pel camí de s’Amarador.

  Camins_amb_limitacions_Mondrago.jpg

Més informació.

PUBLICACIONS - enllaça-hi

Vés a l'inici.