LA FINCA PÚBLICA DE MENUT

INFORMACIÓ BÀSICA

Cartografia:

02_Finques_Publiques_MENUT.jpg 

Finca pública Menut.pdfFinca pública Menut.pdf

Descripció general: la finca pública de Menut, mont d'utilitat pública, va ser adquirida per l'Estat i posteriorment va ser transferida a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB). Es tracta de la primera finca pública de la CAIB, declarada l'any 1927, juntament amb la finca pública de Binifaldó. La finca compta, a més, des dels anys 40 amb el viver forestal de Menut, utilitzat per fer repoblacions amb plançons autòctons. Ha estat declarada refugi de caça, pe r la qual cosa s'hi prohibeix qualsevol modalitat cinegètica.

Superfície: 358,84 hectàrees.

Situació: es troba ubicada al municipi d'Escorca, al sector central de la serra de Tramuntana, dins la vall de Lluc, a l'àmbit del Paratge natural de la Serra de Tramuntana.

Com arribar-hi: l'accés principal a la finca és la carretera Ma-10 de Lluc a Pollença. Google maps

Equipaments:

  • Oficina d'Ibanat (CAIB): C/ Gremi de Corredors, 10 - 1º. Polígon de Son Rossinyol, 07009 Palma. Telèfon 971 17 76 45. Fax 971 17 76 47. Horari: de dilluns a divendres de 8 a 15 h.
  • Centre d'Informació del Paratge natural de la Serra de Tramuntana (Ca s'Amitger), carretera Lluc-Pollença, s/n, Lluc (Escorca). Telèfons 971 51 70 83 / 971 51 70 70. Horari: Dilluns a diumenge, de 9:00 a 16:30 h.
  • Zona d'acampada es Pixarells: reserva als telèfons 971 51 70 70 / 971 51 70 83
  • Àrea recreativa es Pixarells, àrea recreativa Menut I i àrea recreativa Menut II.

Itineraris: és possible realitzar els itineraris autoguiats següents:

Accessibilitat: no està adaptada a persones amb mobilitat reduïda.

GESTIÓ

Pla de gestió.Document de gestió Menut i Binifaldó.pdfDocument de gestió Menut i Binifaldó.pdf 

PUBLICACIONS - enllaça-hi
  • Camí de la cometa des Morts.
  • Volta a sa moleta de Binifaldó.
  • Pujada al puig Tomir.
  • Camí des Pixarells.
  • Guia de passeig de les finques públiques de Binifaldó i Menut.