INFORMACIÓ GENERAL DE LES FINQUES PÚBLIQUES

Cartografia

Finques Publiques Balears juny 2010 CAIB 150-1.jpg

Finques Publiques Balears juny 2010 CAIB 150-1.pdfFinques Publiques CAIB.pdf

Les finques públiques propietat de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat han estat adquirides amb l'única intenció de gestionar-les a fi de preservar i restaurar els seus valors naturals, paisatgístics i culturals, inclosos els de caràcter etnològic, patrimonial i agrari, alhora de posar-les a l'abast de tots aquells que cerquin el contacte directe amb la natura, sempre que això sigui compatible amb aquesta conservació.

La disposició addicional quarta de la Llei 25/2006, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives (BOIB núm. 188, de 30 de desembre de 2006), traspassà a Espais de Natura Balear la gestió de les finques públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Actualment la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat gestiona i/o administra les finques públiques següents:

FINCA PÚBLICA

MUNICIPI

SUPERFÍCIE (ha)

PROPIETARI

Menut

Escorca

358,84

Estat

Binifaldó

Escorca

388,04

Estat

Son Moragues

Valldemossa

579,96

Estat

Cúber

Escorca

421,98

CAIB

Mortitx

Escorca

800

Estat

Sa Coma des Prat

Escorca

189,76

CAIB

Gabellí petit

Campanet

44,91

CAIB

Planícia

Banyalbufar

445,87

Estat/CAIB

Míner Gran

Escorca

535,85

Estat

Ses Figueroles

Selva, Escorca

272,58

CAIB

Albarca-Es Verger

Artà

 1.129,02

CAIB

S'Alqueria Vella de Baix

Artà

 373,7

CAIB

Sa Duaia-Es Recó

Artà

472,16

CAIB(IBANAT)

Son Tries

Esporles

13,2

CAIB(IBANAT)

Caubet

Bunyola

13,57

CAIB(IBANAT)

S'Albufera

Muro, Sa Pobla

1.246,6

Estat/CAIB

Mondragó

Santanyí

95,2

CAIB

Son Real*

Santa Margalida

391,89

CAIB

Llimpa

Maó

0,5

CAIB (IBANAT)

Es Torretó

Ciutadella

60

CAIB

S'Arangí

Es Mercadal

31,25

CAIB (IBANAT)

Cala en Turqueta

Ciutadella

17,33

CAIB (IBANAT)

Can Marroig i Can Ballet

Formentera

146,2

CAIB (IBANAT)

S'Argentera

Santa Eulària des Riu

14,46

CAIB

*La finca de Son Real disposa des de l'any 2008 d'un conveni entre l'Institut Balear de la Natura, Espais de Natura Balear, l'Agència Balear de l'Aigua i Qualitat Ambiental, i la Fundació per al Desenvolupament Sostenible de les Illes Balears, per a la realització d'actuacions mediambientals d'interès comú.