EL PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

INFORMACIÓ BÀSICA

Cartografia:

Parc natural de sa Dragonera.jpg 

Parc natural de sa Dragonera.pdf Parc natural de sa Dragonera.pdf

Descripció general: el Parc natural inclou l'illa de sa Dragonera, dos illots (es Pataleu i sa Mitjana) i un conjunt d'esculls més petits (es Calafats). Es tracta d'un dels illots balears amb major interès conservacionista pels seus aspectes bioecològics i paisatgístics. El Parc és gestionat conjuntament pel Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears.

Superfície: 274,39 hectàrees (terrestres).

Situació: es troba situat a l'oest de l'illa de Mallorca al terme municipal d'Andratx, a uns 800 metres de la costa.

Com arribar-hi: és possible arribar a l'illa amb barca pròpia o mitjançant les diferents empreses que realitzen el transport des del Port d'Andratx i Sant Elm. L'accés al Parc és pel mollet d'es Lledó. Google maps

Equipaments:

 • Centre de Recepció es Lledó, illa de sa Dragonera. Telèfon 971 18 06 32. Horari: de 10 a 17 h des de l'1 d'abril fins el 30 de setembre i de 10 a 15 h la resta de l'any.
 • Oficina del Parc del Consell de Mallorca: C/ del General Riera, 111, 07010 Palma. Telèfon 971 17 37 00, Fax 971 17 37 32. Horari: de 8 a 15 h. www.conselldemallorca.net/dragonera
 • Oficina d'IBANAT (CAIB): C/Gremi Corredors, 10 - 1º. Polígon de Son Rossinyol, 07009 Palma. Telèfon: 971 17 76 45. Fax: 971 17 76 47. Horari: de dilluns a divendres de 8 a 15h.
 • Zona d'ombra amb sis taules per menjar.

Itineraris: és possible realitzar-hi els itineraris autoguiats següents.

 • Itinerari de na Miranda
 • Itinerari del far de Tramuntana
 • Itinerari del far Vell -na Pòpia
 • Itinerari del far des Llebeig

Cal tenir en compte que l'horari de visita del Parc és de 10 a 17 h des de l'1 d'abril fins el 30 de setembre i de 10 a 15 h la resta de l'any. A més, per a grups de 10 o més persones, s'ha de sol·licitar amb antelació un permís escrit.

Accessibilitat: no està adaptat a persones amb mobilitat reduïda.

DECLARACIÓ

Norma de creació: Decret 7/1995, de 26 de gener, pel qual es declara Parc natural sa Dragonera. (BOCAIB núm. 18, de l'11 de febrer de 1995).Decret 7_1995 declaració Dragonera.pdf Decret 7/1995 declaració Dragonera.pdf Modificat pel decret 52/2002, de 5 d'abril (BOIB núm. 44, d'11 d'abril de 2002).Decret 52_2002.pdf Decret 52/2002.pdf

PLANIFICACIÓ

Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN): Acord del Consell de Govern de dia 26 de gener de 1995, pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de sa Dragonera.PORN sa Dragonera.pdf PORN sa Dragonera.pdf

Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG): Ordre de la consellera de Medi Ambient de 8 de juny de 2001, per la qual s'aprova el Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc natural de sa Dragonera, per al període 2001-2004, i es dicten les normes necessàries per complir-lo. (BOIB núm. 73 de 19 de juny de 2001).PRUG Dragonera.pdf PRUG Dragonera.pdf

GESTIÓ

Plans anuals:

PDF Pla anual sa Dragonera 2011

PDF Pla anual sa Dragonera 2014

PDF Pla anual sa Dragonera 2016

PDF Pla anual sa Dragonera 2017

PROGRAMA_ANUAL_2021_DEF.pdf Pla anual sa Dragonera 2021

Memòries de gestió:

PDF Memòria sa Dragonera 2010

PDF Memòria sa Dragonera 2013

PDF Memòria sa Dragonera 2015

2021_MEMORIA_DE_SA_DRAGONERA.pdf Mèmoria sa Dragonera 2021

VISITES GUIADES

S'ofereixen visites guiades per a grups escolars de dilluns a divendres durant el curs escolar. Les visites s'han de concertar amb una antelació mínima de 7 dies al telèfon 971 17 37 00.

També podeu consultar l'agenda d'activitats del parc natural de sa Dragonera.

QUÈ S'HI POT FER?

Usos i activitats permeses:

 • L'observació de la fauna i la flora.
 • Realitzar fotografies sense sortir dels itineraris.

Usos i activitats que requereixen autorització escrita:

 • L'escalada i l'acampada.
 • Les activitats d'investigació científica.
 • Els treballs forestals o millores silvícoles.
 • La circulació de qualsevol tipus de vehicle.
 • La pernocta en el Parc.
 • Les visites de particulars i de grups organitzats, així com les esporàdiques de grups generals.
 • Les visites de grups generals sollicitades per empreses que ho fan freqüentment.
 • La filmació o la fotografia professional, especialment la de caràcter publicitari, com també l'enregistrament de vídeos per part de TV.
 • La navegació a menys de 50 m de l'illa de sa Dragonera entre l'1 de març i el 30 de setembre, excepte per a l'accés als punts de desembarcament.

Usos i activitats prohibides:

 • Totes aquelles que suposin una alteració important dels valors naturals.
 • Recollir qualsevol tipus de material, viu o inert.
 • Alimentar les sargantanes i altra fauna.
 • Pescar des de la costa.
 • Extreure, rompre i recol·lectar minerals o fòssils.
 • Entrar animals domèstics al Parc.
 • Destruir o deteriorar qualsevol infraestructura pròpia del Parc.
 • Qualsevol activitat comercial a l'interior del Parc no relacionada amb la seva gestió.
 • Encendre foc i fumar.
 • Les activitats esportives distintes de l'excursionisme.
 • Únicament es permet el desembarcament al moll, a cala Cucó i a cala des Llebeig, excepte en casos d'emergència marítima.
 • Fer renou.
 • Sortir dels camins.

Més informació.

PUBLICACIONS - enllaça-hi

Vés a l'inici.