En aquest apartat inclourem informació sobre les actuacions per a la millora de l'accessibilitat als espais naturals protegits i finques públiques.

Començam presentant el projecte d'itineraris per a persones amb mobilitat reduïda amb cadires Joëlette, finançat per l'Obra Social la Caixa.