Torna

Espais Naturals Protegits

LES RESERVES NATURALS DES VEDRÀ, ES VEDRANELL I ELS ILLOTS DE PONENT

INFORMACIÓ BÀSICA

Cartografia:

Reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent.jpg 

Reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i illots de Ponent.pdf Reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i illots de Ponent.pdf

Descripció general: els illots de les Reserves es troben agrupats en dos conjunts, d'una banda el conjunt format per es Vedrà i es Vedranell i, de l'altra, el format pels illots de Ponent (sa Conillera, l'illa des Bosc, s'Espartar i ses Bledes: na Gorra, es Vaixell, na Bosc, els esculls d'en Ramon i na Plana). Hi conviuen diferents espècies d'aus marines, sargantanes i invertebrats endèmics, a més d'una flora de gran riquesa.

Superfície: es Vedrà i es Vedranell: 79,31 hectàrees; els illots de Ponent: 153,39 hectàrees.

Situació: es troben localitzades a l'oest de l'illa d'Eivissa, al municipi de Sant Josep de sa Talaia.

Com arribar-hi: no és permès el desembarcament als illots.

Equipaments:

  • Oficina de Gestió de les Reserves naturals: C/ Canàries, 31-35, edifici CETIS, torre 6 planta 1 - 07800 Eivissa. Telèfon 971 17 76 88. Fax 971 39 47 95.
DECLARACIÓ

Norma de creació: Decret 24/2002, de 15 de febrer, pel qual es declara el Parc natural de cala d'Hort, cap Llentrisca i sa Talaia, i les Reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i dels illots de Ponent (BOIB núm. 23, de 21 de febrer de 2002).Decret 24_2002 PN declaració.pdf Decret 24/2002 PN declaració.pdf Modificat pel Decret 58/2002, de 12 d'abril (BOIB núm. 48, de 20 d'abril de 2002).Decret 58_2002.pdf Decret 58/2002.pdf

PLANIFICACIÓ

Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN): Acord de Consell de Govern de 15 de febrer de 2002 sobre l'aprovació definitiva del Pla d'Ordenació de Recursos Naturals de cala d'Hort, cap Llentrisca i sa Talaia (BOIB núm. 52, de 26 de febrer de 2002).PORN Cala d_Hort 2002.pdf PORN Cala d/Hort 2002.pdf

Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (disposició addicional segona i tercera i disposició derogatòria. BOIB núm. 85, de 4 de juny de 2005). LECO.pdf LECO.pdf

Acord del Consell de Govern de 19 d'octubre de 2007, sobre la declaració de caducitat i inici dels procediments d'elaboració dels plans d'ordenació dels recursos naturals de Cala d'Hort i cap Llentrisca (Eivissa), i de la península de Llevant (Mallorca). (BOIB núm. 162, de 30 d'octubre de 2007). Inici PORN 2007.pdf Inici PORN 2007.pdf 

Decret llei 3/2009 de 29 de maig de mesures ambientals per impulsar les inversions i l'activitat econòmica a les Illes Balears (disposició transitòria tercera). (BOIB núm. 78, de 30 de maig de 2009).Decret llei 3_2009.pdf Decret llei 3/2009.pdf

Llei 6/2009, de 17 de novembre,  de mesures ambientals per impulsar les inversions  i l'activitat econòmica a les Illes Balears (disposició transitòria tercera). (BOIB núm. 172, de 24 de novembre de 2009). Llei 6_2009.pdf Llei 6/2009.pdf

GESTIÓ

Plans anuals:

PDF Pla anual es Vedrà 2008.pdf

Pla anual 2009 RRNN Vedrà.pdf Pla anual es Vedrà 2009.pdf

PDF Pla anual es Vedrà 2010.pdf

PAE 2011 RRNN Vedrà.pdf Pla anual es Vedrà 2011.pdf

PDF Pla anual es Vedrà 2012.pdf

PDF Pla anual es Vedrà 2014.pdf

PDF Pla anual es Vedrà 2015.pdf

PDF Pla anual es Vedrà 2016.pdf

PDF Pla anual es Vedrà 2018.pdf

Memòries de gestió:

PDF Memòria de gestió es Vedrà 2007.pdf

PDF Memòria de gestió es Vedrà 2008.pdf

PDF Memòria de gestió es Vedrà 2009.pdf

Memoria 2010 Es Vedrà.pdf Memòria de gestió es Vedrà 2010.pdf

Memoria_2011_Es_Vedra_comprimida.pdf Memòria de gestió es Vedrà 2011.pdf

PDF Memòria de gestió es Vedrà 2012.pdf

PDF Memòria de gestió es Vedrà 2013.pdf

PDF Memòria de gestió es Vedrà 2014.pdf

PDF Memòria de gestió es Vedrà 2015.pdf

PDF Memòria de gestió es Vedrà 2016.pdf

PDF Memòria de gestió es Vedrà 2017.pdf

Memoria_2018_def.pdf Memòria de gestió es Vedrà 2018.pdf

Memoria_2019.pdf Memòria de gestió es Vedrà 2019.pdf

Memoria_2020_def.pdf Memòria de gestió es Vedrà 2020.pdf

OFERTA EDUCATIVA

Consultau l'oferta educativa de les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent.

VISITES GUIADES

No es realitzen visites guiades a les Reserves, per conèixer les activitats que es realitzen consultau l'agenda d'activitats de les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent.

QUÈ S'HI POT FER?

Usos i activitats que requereixen autorització escrita:

  • La pesca submarina.
  • La recol·lecció de la fulla d'espart a s'Espartar.

Usos i activitats prohibides:

  • El desembarc als illots.
  • La pesca d'arrossegament, la d'encerclament, el palangre de superfície i els concursos de pesca de tota mena.
  • La introducció i manteniment en els illots de cabres, conills i altres espècies que comprometin la conservació de les comunitats vegetals.
  • La pastura en els illots.
  • L'activitat cinegètica en els illots.
  • L'activitat agrícola ni ramadera.

Més informació.

PUBLICACIONS - enllaça-hi

Vés a l'inici.