LA FINCA PÚBLICA DE SES FIGUEROLES

INFORMACIÓ BÀSICA

Cartografia:

07_Finques_Publiques_SES_FIGUEROLES.jpg

Finca pública ses Figueroles.pdfFinca pública ses Figueroles.pdf

Descripció general: la finca pública de ses Figueroles va ser adquirida per la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears l'any 1997, amb l'objectiu d'adquirir terrenys per dedicar-los a la conservació del ferreret i del seu hàbitat. Actualment és també mont d'utilitat pública. Al 2001 va ser declarada refugi de caça, per la qual cosa no es pot practicar cap modalitat cinegètica dins els seus límits.

Superfície: 272,58 hectàrees.

Situació: la finca pública de ses Figueroles es localitza a l'extrem nord-oriental del municipi de Selva, amb una petita porció de terreny dins Escorca, al sector nord de la serra de Tramuntana, dins l'àmbit del Paratge natural de la Serra de Tramuntana.

Com arribar: la finca pública no disposa d'accés rodat. A peu s'hi pot arribar des d'Alcanella enllaçant amb les finques públiques de Menut, Binifaldó i Míner Gran. Google maps

Equipaments:

  • Oficina d'Ibanat (CAIB): C/ del Gremi de Corredors, 10, 1r. Polígon de Son Rossinyol. 07009. Palma. Telèfon 971 17 76 39. Fax 971 17 66 15. Horari: de dilluns a divendres de 8 a 15 h.
  • Centre d'Informació del Paratge natural de la Serra de Tramuntana (Ca s'Amitger), carretera Lluc-Pollença, s/n, Lluc (Escorca). Telèfons 971 51 70 83 / 971 51 70 70. Horari: Dilluns a diumenge, de 9:00 a 16:30 h.

Accessibilitat: no està adaptada a persones amb mobilitat reduïda.

GESTIÓ

Pla de gestió.Document de gestió FP ses Figueroles.pdfDocument de gestió FP ses Figueroles.pdf

PUBLICACIONS - enllaça-hi