Limitacions vigents per a la pràctica d'activitats d'ús públic en el Paratge natural de la Serra de Tramuntana

Barranquisme

Limitacions de la pràctica del barranquisme en el Paratge natural de la Serra de Tramuntana

PDF

Escalada

Limitacions de la pràctica de l'escalada en el Paratge natural de la Serra de Tramuntana

PDF