Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Registre Electrònic d'Apoderaments

D'acord amb l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades en un procediment administratiu poden actuar en les seves relacions amb les administracions públiques per mitjà d'un representant, que actuarà en nom seu. Una de les maneres d'acreditar aquesta representació és la inscripció en el registre electrònic d'apoderaments de l'Administració competent.

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears està adherida al Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Administració General de l'Estat.

Aquest Registre permet inscriure els tipus d'apoderament següents:

  • General: la persona apoderada (representant) podrà actuar en nom de la poderdant (persona representada) en qualsevol actuació administrativa i davant qualsevol Administració.

  • Per a una administració o organisme concrets: la persona apoderada podrà actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa davant una Administració o un organisme concrets.

  • Per a tràmits determinats: la persona apoderada podrà actuar en nom de la poderdant únicament per efectuar determinats tràmits especificats en el poder, davant una Administració o un organisme concrets.

La inscripció es pot realitzar de les maneres següents:

  • Electrònicament, a l'adreça https://apodera.redsara.es. L'accés requereix la identificació mitjançant el sistema d'autenticació Cl@ve.
  • Presencialment (només per als subjectes no obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques), a qualsevol de les oficines d'assistència en matèria de registre que ofereix aquest servei. Les podeu consultar aquí.

En el cas que l'organisme disposi d'un registre electrònic d'apoderaments particular, la inscripció s'ha d'efectuar en el registre corresponent. Actualment, els organismes que disposen de registre electrònic d'apoderaments propi són:

 

Normativa reguladora

 

Documents relacionats

Tota la informació i els annexos relacionats es poden consultar en l’enllaç següent: