AJUTS A LA XARXA COMPLEMENTÀRIA

(any 2024)

(actualitzat 24/5/2024)

CODI SIA del procediment: 3110748

(25/4/2024)

CONVOCATÒRIA

Resolució del conseller d’Educació i Universitats per la qual es convoquen els ajuts a la xarxa complementària a la xarxa d’escoles infantils públiques de primer cicle de les Illes Balears corresponents a l’any 2024

(14/3/2024)

RESOLUCIÓ DE MÒDULS

Resolució del conseller d’Educació i Universitats per la qual s’estableix la quantia dels mòduls per als ajuts a la xarxa d'escoles infantils públiques de primer cicle de les Illes Balears i per als ajuts a la xarxa complementària de la xarxa d'escoles infantils públiques de primer cicle de les Illes Balears per a l’any 2024 (BOIB núm. 36, de 14 de març)

CALENDARI

Període de sol·licituds

Del 10 al 24 de juny de 2024

Període d'al·legacions

Deu dies naturals des de l’endemà de la publicació al web de la proposta provisional

Període de justificació

Del 9 al 20 de setembre de 2024

DOCUMENTACIÓ


PDF Declaració de veracitat de dades bancàries

Editor de Text Model Sol·licitud (annex 2)

Editor de Text Model declaració responsable (annex 3)

Editor de Text Informe NEE Greument afectat (annex 4)

Editor de Text Llistat de despeses

Editor de Text Memòria justificativa (annex 5)

Editor de Text Llistat de factures

Editor de Text Llistat de despeses NEE Greument afectat

 

Per a qualsevol dubte o assessorament:

institutprimerainfancia@gmail.com

institutprimerainfancia@dgpice.caib.es