ACTIVITATS DE FORMACIÓ

Curs 23-24 Data Formació Destinataris Materials
18 de maig de 2024

Arribar a temps. Jornada LOPIVI - Primera Infància

1.Coordinador/a de benestar i protecció a l’etapa d’educació infantil.

2.Docents en actiu a les escoles infantils públiques (EI), als centres d’educació infantil de la xarxa complementària (CEI), centres d’educació infantil privats autoritzats  i mestres en actiu d’educació infantil (segon cicle).

3.Professionals en actiu dels Equips d’Atenció Primerenca de les Illes Balears i professionals dels Equips d’Orientació i Suport a l’Aprenentatge (EOSA) que exerceixen les seves funcions a l’etapa d’educació infantil.

4.Altres professionals relacionats amb l’atenció als infants de 0-6 anys.

5.Altres professionals interessats.

PDF Programa de la jornada

Arxiu Multimedia Enllaç gravació Jornada (Youtube)

Del 27/01/2024 a 16/03/2024

Espais familiars de criança

Docents en actiu a les escoles infantils de la xarxa pública i als centres d'educació infantil de la xarxa complementària i professionals en actiu dels EAP.

PDF  Programa formació

PDF Presentació introductòria

PDF Necessitats emocionals dels infants molt petits

PDF Necessitats dels progenitors

PDF Característiques Espais Familiars

PDF Rimes

PDF Quadre habilitats rimes

PDF Com fer rimes

PDF La mirada i el rol professional 1

 PDF La mirada i el rol professional 2

PDF La mirada i el rol professional 3

PDF La mirada i el rol professional 4

PDF La mirada i el rol professional 5

PDF Llibre Espais Familiars de petita Infància. Barcelona

PDF Article Què necessiten les famílies amb infants molt petits (0-3 anys)?

6 d'octubre de 2023

Acompanyament en categories NESE

Professionals dels EAP de les Illes Balears

PDF Presentació categories NESE
27 i 28 de setembre de 2023

Formació inicial en equips d'atenció primerenca

Professionals nouvinguts dels EAP de les Illes Balears

PDF Presentació Objectius i metologia al primer cicle d'EI

PDF Article Junts, nadó i adult

PDF Per a què l'educació al primer cicle?

PDF Què preocupa?

PDF Presentació Respondre Adequadament demandes i acompanyar procés d'avaluació psicopedagògica i social

PDF Article Desenvolupament lent o diferent

PDF Article Aprenem tal com ens vinculem

PDF Article La importància de les pràctiques Piklerianes

PDF Article Petits grans detalls

PDF Article Riscos de la sobreestimulació

2023_08_04_pla_formacio_2023-24.jpg

Pla formacio 2023-24

Professionals EAP de les Illes Balears i directores de centres de la Xarxa Pública i la Xarxa Complementària

6 i 13 de setembre de 2023

Formació en GESTIB i Programari SEU. Curs 2023-2024

Professionals amb càrrec de direcció i adjunt/a de la direcció en els EAP de les Illes Balears

2023_08_04_fotomurales-bombilla-y-engranajes-luz-perpetuum-idea-movil-concepto.jpg 7 de setembre a 9 d'octubre de 2023

Iniciació a la direcció de centres de primer cicle d'EI 

Directores en actiu de les EI i dels CEI de la Xarxa Complementària

2023_08_04_horaris_i_agrupaments_inclusius.jpg 5 de setembre a 4 d'octubre de 2023

Horaris i agrupaments inclusius al primer cicle d'EI (Grup 1)

Directores en actiu de les EI i dels CEI de la Xarxa Complementària de Menorca

2023_08_04_horaris_i_agrupaments_inclusius.jpg 12 de setembre a 11 d'octubre de 2023

Horaris i agrupaments inclusius al primer cicle d'EI (Grups 2 i 3)

Directores en actiu de les EI i dels CEI de la Xarxa Complementària de la zona Centre i Raiguer-Nord

2023_08_04_horaris_i_agrupaments_inclusius.jpg 28 de setembre a 16 d'octubre de 2023

Horaris i agrupaments inclusius al primer cicle d'EI (Grups 4, 5 i 6)

Directores en actiu de les EI i dels CEI de la Xarxa Complementària de la zona Llevant-Sud

2023_08_04_documentacio_centre_i_curricular.jpg 14 de setembre de 2023 a 6 de febrer de 2024

Documentació de centre i curricular al primer cicle d'EI (Grup 1)

Directores en actiu de les EI i dels CEI de la Xarxa Complementària de Menorca

2023_08_04_documentacio_centre_i_curricular.jpg 19 de setembre de 2023 a 15 de febrer de 2024

Documentació de centre i curricular al primer cicle d'EI (Grup 2)

Directores en actiu de les EI i dels CEI de la Xarxa Complementària d'Eivissa i Formentera

2023_08_04_documentacio_centre_i_curricular.jpg 20 de setembre de 2023 a 8 de febrer de 2024

Documentació de centre i curricular al primer cicle d'EI (Grup 3)

Directores en actiu de les EI i dels CEI de la Xarxa Complementària de la zona Centre i Raiguer-Nord

2023_08_04_documentacio_centre_i_curricular.jpg 21 de setembre de 2023 a 13 de febrer de 2024

Documentació de centre i curricular al primer cicle d'EI (Grup 4)

Directores en actiu de les EI i dels CEI de la Xarxa Complementària de la zona Llevant-Sud

2023_08_04_documentacio_centre_i_curricular.jpg 27 de setembre de 2023 a 22 de febrer de 2024

Documentació de centre i curricular al primer cicle d'EI (Grups 5 i 6)

Directores en actiu de les EI i dels CEI de la Xarxa Complementària del municipi de Palma

Curs 22-23

Data

Formació

Destinataris

Materials

Del 17 de març al 29 d'abril de 2023

Psicomotricitat. Fona ments teòrics i pràctica psicomotriu a la primera infància. Mallorca

Professionals de L'EAP de Mallorca amb plaça definitiva. Educadores en actiu de 1r cicle dels EI i CEI de xarxa per ordre de inscripció.

Professionals de l'EAP de Mallorca en situació de interinitat

2022_02_17_felib.png

13/01/2023

La qualitat educativa a través del procés de contractació

Secretaris, interventors, tècnics i regidors municipals

2023_01_13_Presentacio_Teresa_Moreo_Marroig.pdf Presentació

2023_01_13_01_informe-ONE-24-2022.pdf 01_informe-ONE-24-2022

2023_01_13_01_JAEN_PCAP.pdf 01_JAEN_PCAP

2023_01_13_02_DOC20220510101703ESTUDIO+ECONOMICO+MODELO+VICALVARO+.pdf 02_DOC20220510101703ESTUDIO+E

2023_01_13_02_Resolucion_195_22_Recurso_51_22.pdf 02_Resolucion_195_22_Recurso_51_22

 03_Sharengo_Comentario_X._Lazo_Vitoria

2023_01_13_05_JCCA_Canarias_INFORME-2_2022-tarifas-contrato-de-servicios.pdf 05_JCCA_Canarias_INFORME

2023_01_13_06_JCCA_ESTADO_INF_53_2018_PAGO_EN_EL_312.pdf 06_JCCA_ESTADO_INF_53_2018_PAGO

2023_01_13_08_TACRECON_IMSERSO_8desglose_costes)_Viajes_(res_633)_13-06-2019.pdf 08_TACRECON_IMSERSO_Viajes


Inscripcions del 2 al 13 de desembre de 2022

Data Jornada: 4 de febrer de 2023

Jornada: Reptes i oportunitats per a l'educació de la primera infància

 

  

- Docents en actiu de les escoles infantils de la xarxa pública EI i als centres d'educació infantil de la xarxa complementària CEI de les Illes Balears/Professionals dels EAP de les Illes Balears.

- Docents en actiu de centres d'educació infantil privats autoritzats.

- Altres professionals relacionats amb l'atenció als infants de 0 a 3 anys.

- Altres professionals interessats.

PDF Programa de la Jornada

PDF Conferència a càrrec de Jaume Funes Artiaga: Infàncies que tenen infància. Garantir, presents i futurs saludables.

PDF Conferència a càrrec d’Anna Maria de Montserrat Vallvé: El DUA al primer cicle d’educació infantil com a principi per a la inclusió

PDF Taller 1: Les escoletes com espais comunitaris arrelats a l’entorn

PDF Taller 2: Els espais d’acompanyament a la criança.

PDF Taller 3: La cura de la quotidianitat com a eix privilegiat per a l’aprenentatge

PDF  Taller 4: El joc com a llenguatge i eina d’aprenentatge
PDF Taller 5: La importància de conèixer l’infant

PDF Taller 6: Les escoletes, entorns protectors per a la primera infància

PDFConclusions tallers

PDFNotícia de la Jornada

28 d'octubre i 25 de novembre de 2022

Acompanyament en categories NESE

 Professionals dels EAP de Balears

PDF Presentació formació Acompanyament en categories NESE

PDF1a sessió Acompanyament categories NESE. Queta Román

PDFGONZÁLEZ, J: Escala del juego 0-24 meses

PDFVILLALBA, A Observación del desarrollo del lenguaje expresivo

PDFVILLALBA, A: Exploración del lenguaje comprensivo

PDFVILLALBA, A: Exploración de la comunicación

PDF OBSERVACIÓ JOC HEURÍSTIC

PDF ARNAIZ, V: La imagen de uno mismo es evaluable

PDFEXPLORACIÓ I COMBINACIÓ D'OBJECTES

PDFJOC SIMBÒLIC

Del 24 de novembre de 2022 al 24 de maig de 2023.


Inscripcions: del 3 al 14 de novembre de 2022

Lideratge, gestió i coordinació de centres educatius 0-3 anys (Grup 4) Directores en actiu de les EI i dels CEI de la Xarxa complementària del municipi de Palma

PDF Criteris per l'organització dels suports

PDF Crear cultures inclusives: indicadors i preguntes

PDF Díptic informatiu: com acompanyam els nostres fills i filles a l'inici de l'escoleta?

PDF Període d'acolliment i posada en comú de bones pràctiques

PDF Presentació de la sessió: Liderar la inclusió al'escoleta

Del 22 de novembre de 2022 al 17 de maig de 2023.


Inscripcions: del 2 al 13  de novembre 2022

Lideratge, gestió i coordinació de centres educatius 0-3 anys (Grup 3) Directores en actiu de les EI i dels CEI de la Xarxa complementària de la zona Llevant-Sud

Del 16 de novembre de 2022 al 3 de maig de 2023.


Inscripcions: del 26 d'octubre al 6 de novembre de 2022

Lideratge, gestió i coordinació de centres educatius 0-3 anys (Grup 1) Directores en actiu de les EI i dels CEI de la Xarxa complementària de la zona Eivissa-Formentera i Menorca

Del 17 de novembre de 2022 al 10 de maig de 2023.

Inscripcions: del 27 d'octubre al 7 de novembre de 2022

Lideratge, gestió i coordinació de centres educatius 0-3 anys (Grup 2)

Directores en actiu de les EI i dels CEI de la Xarxa complementària de la Zona Tramuntana-Ponent, Centre i Raiguer-Nord

27 i 28 de setembre de 2022

Formació inicial en equips d'atenció primerenca. Illes Balears. Curs 2022-2023

Professionla nouvinguts als EAP de les Illes Balears

PDF ÓDENA, P: "Petits grans detalls". Rev Infància núm 248. oct 2022

PDF "La importància de les pràctiques piklerianes a l'escola bressol".Rev. Infància, núm 247. agost 2022

PDFObjectius i metodologia 0-3

PDFRespondre adequadament a les demandes i acompanyar el procés d'avaluació psicopedagògica i social

PDFResposta educativa i intervenció amb infants NESE

PDFAcompanyament a famílies

7 i 12 de setembre i 4 d'octubre

Formació en GESTIB i Programari SEU. Curs 2022-2023

Professionals amb càrrec de direcció i substitut de la direcció en els EAP de les Illes Balears

Del 21-09-2022 al 07-06-2023

Iniciació a la direcció de centres educatius de 0 a 3 anys

Directores en actiu de les EI i dels CEI de la Xarxa complementària

Del 17-10-2022 al 16-06-2023

Autorització per prestar funcions de mestra d’educació infantil a centres de 1r cicle d’EI

Veure convocatòria extensa

PDF Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 22 d’agost de 2022 per la qual es convoca el Curs de formació per poder prestar funcions de mestre d’educació infantil a centres de primer cicle d’educació infantil (BOIB núm.116, de 3 de setembre)

PDF Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 3 de juliol de 2023 per la qual s’autoritza a prestar funcions de mestre d’educació infantil a centres de primer cicle d’educació infantil en els termes prevists en el Decret 23/2020, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text consolidat del Decret pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil, les persones que han cursat i aprovat el curs de formació convocat a l’efecte mitjançant la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 22 d’agost de 2022 (BOIB núm. 91, 6 de juliol)

PDF Presentació de la sessió de tancament

Curs 21-22 Data

Formació

Destinataris

Materials

2022_02_17_felib.png 12 de maig de 2022
4a sessió. Seguiment dels serveis municipals per a la primera infància: el paper del tècnic municipal

Tècnics i regidors municipals

PDF Presentació

Pàgina Web Vídeo sessió 4 (12 de maig de 2022)

10 de maig de 2022
Presentació del Pla de formació del curs  2022-23 per als professionals dels EAP de Balears

Professionals EAP de les Illes Balears

PDFPresentació
5 i 6 de maig de 2022
Presentació del Pla de formació del curs Curs 2022-23 per als Centres de 1r cicle d’EI de la Xarxa Pública i la Xarxa Complementària de les Illes Balears

Centres de la Xarxa pública i xarxa complementària

PDF Presentació

del 12 al 27 de maig de 2022 Psicomotricitat. Fonaments teòrics i pràctica psicomotriu a la primera infància. Eivissa

Professionals de l'EAP d'Eivissa i Formentera amb plaça definitiva. Educadores en actiu de 1r cicle dels EI i CEI de xarxa per ordre de inscripció.

Professionals de l'EAP l'EAP d'Eivissa i Formentera en situació de interinitat

del 3 al 24 de maig de 2022 Psicomotricitat. Fonaments teòrics i pràctica psicomotriu a la primera infància. Mallorca

Professionals de L'EAP de Mallorca amb plaça definitiva. Educadores en actiu de 1r cicle dels EI i CEI de xarxa per ordre de inscripció.

Professionals de l'EAP de Mallorca en situació de interinitat

del 5 de maig al 9 de juny de 2022

Psicomotricitat. Fonaments teòrics i pràctica psicomotriu a la primera infància. Menorca

Professionals de L'EAP de Menorca amb plaça definitiva. Educadores en actiu de 1r cicle dels EI i CEI de xarxa per ordre de inscripció.

Professionals de l'EAP de Menorca en situació de interinitat

2022_02_17_felib.png 22/2/2022

3a sessió (part II). Plecs de licitació de la gestió del servei municipal d'escoleta: estructura i comtingut

Tècnics i regidors municipals

PDF Presentació

Pàgina Web Vídeo sessió 3.2 de 22 de febrer

del 12 de març al 26 de març de 2022

La comunicació a la primera infància. Fonaments teòrics, aplicació a l'aula (Mallorca)

Professionals dels EAP de Mallorca (En cas que quedin places vacants, educadores en actiu d'EI o CEI de xarxa complementària de Mallorca)
5 de març a 7 d'abril de 2022

La comunicació a la primera infància. Fonaments teòrics, aplicació a l'aula (Eivissa i Formentera)

Professionals dels EAP d'Eivissa i Formentera. (En cas que quedin places vacants, educadores en actiu d'EI o CEI de xarxa complementària d'Eivissa i Formentera)
19 de febrer a 12 de març de 2022

La comunicació a la primera infància. Fonaments teòrics, aplicació a l'aula (Menorca)

Professionals dels EAP de Menorca. (En cas que quedin places vacants, educadores en actiu d'EI o CEI de xarxa complementària de Menorca)

2022_02_17_felib.png 17/02/2022

Sessió 3 (part 1). Plecs de licitació de la gestió del servei municipal d'escoleta: disseny del servei i càlcul de costos.

Tècnics i regidors municipals

Video 3a Sessió. 17 de febrer 2022

 

2022_02_17_Sessió 3. 1a part. Plecs de licitació. Disseny del servei i costos.pdf Sessió 3. 1a part. Plecs de licitació. Disseny del servei i costos.pdf

archivopub.do?ctrl=MCRST2745ZI375223&id=375223 10/12/2021

Jornada Formativa: Cercant en focaments i entorns terapèutics pels infants amb TEA i les seves famílies

Professionals dels EAP

Cas pràctic Nuria Aixandri

PDFPresentació Susanna Olives

Editor de Text odtBibliografia TEA

Del 24-1-2022 al 17-12-2022

Autorització per prestar funcions de mestra d’educació infantil a centres de 1r cicle d’EI

Veure convocatòria extensa

Pàgina Web Resolució (BOIB)

PDFResolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 18 de gener de 2023 per la qual s’autoritza a prestar funcions de mestre d’educació infantil a centres de primer cicle d’educació infantil en els termes prevists en el Decret 23/2020, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text consolidat del Decret pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil, les persones que han cursat i aprovat el curs de formació convocat a l’efecte mitjançant la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 2 de desembre de 2021

PDF Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 9 de febrer de 2023 de rectificació d’errades de la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 18 de gener de 2023 per la qual s’autoritza a prestar funcions de mestre d’educació infantil a centres de primer cicle d’educació infantil en els termes prevists en el Decret 23/2020, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text consolidat del Decret pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil, les persones que han cursat i aprovat el curs de formació convocat a l’efecte mitjançant la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 2 de desembre de 2021

PDF Presentació trobada de tancament

del 12 de gener  al 25 de febrer de 2022 Psicopatogia de l'infant de o a 3 anys i de l'infant prematur Professionals en actiu dels EAP
del 12 de desembrede 2021 al 2 de febrer de 2022 Per una educació inclusiva en els centres de primer cicle d'educació infantil (I) Docents en actiu a EI públiques o CEI de xarxa complementària
24/11/2021 Sessió 2. La gestió de serveis municipals per a la primera infància. Tècnics i regidors municipals

Arxiu Multimedia Vídeo 2a Sessió. 24 de novembre de 2021

PDF La gestió indirecta de les escoles d'educació infantil

PDFjurisprudència JCCA

PDFjurisprudència OARC

PDFjurisprudènciaTARC

Pàgina Webjurisprudència Umbrales de saciedad


del 2 de desembre de 2021 a 19 de maig de 2022 Lideratge, gestió i coordinació de centres educatius 0-3 anys (Palma) Directores en actiu de les EI i dels CEI de la Xarxa complementària de la zona de Palma
Del 29 de novembre de 2021 a 17 de maig de 2022 Lideratge, gestió i coordinació de centres educatius 0-3 anys (Tramuntana-Ponent) Directores en actiu de les EI i dels CEI de la Xarxa complementària de la zona Tramuntana-Ponent de Mallorca
Del 18 de novembre de 2021 al 12 de maig de 2022 Lideratge, gestió i coordinació dels centres educatius 0-3, Centre i raiguer-Nord de Mallorca i Directores en actiu de les EI i dels CEI de la Xarxa complementària de la zona Centre i Raiguer Nord  de Mallorca
Del 15 de novembre al 13 de desembre de 2021 Àvaluació psicopedagògica: elaboració d'informes, dictàmens i acreditacions NESE Professionals dels EAP de les Illes Balears

Del 15 de novembre al 10 de maig de 2022 Lideratge, gestió i coordinació dels centres educatius 0-3 Llevant-Sud de Mallorca Directores en actiu de les EI i dels CEI de la Xarxa complementària de la zona Llevant-Sud de Mallorca

6/10/2021 Sessió 1. Serveis educatius de primer cicle d'educació infantil: accessibilitat al servei Tècnics i regidors municipals

Arxiu Multimedia Vídeo  1a Sessió. 6 d'octubre de 2021

PDFOrdenança de preus p

públics CALVIÀ

PDF Ordenança de preus públics CIUTADELLA

PDF Ordenança de preus públics ESPORLES

PDF Ordenança de preus públics MENORCA

Del 4 de novembre al 5 de maig de 2022 Lideratge, gestió i coordinació de centres educatius 0-3 anys (Eivissa i Formentera) Directores en actiu de les EI i dels CEI de la Xarxa complementària d'Eivissa i Formentera.
Del 2 de novembre de 2021 al 3 de maig de 2022 Lideratge, gestió i coordinació de centres educatius 0-3 Menorca Directores en actiu a les EI o als CEI de la xarxa educativa complementària de Menorca.
Del 2 de novembre de 2021 al 25 de gener de 2022 L'acompanyament a les famílies en els EAP Professionals dels EAP
Del 20 d'octubre de 2021 al 8 de juny de 2022 Formació inicial en direcció de centres educatius de 0 a 3 anys Directores en actiu de les EI i dels CEI de la Xarxa complementària
8 i 13 de setembre Formació en GESTIB i Programari SEU. Curs 2021-2022 Professionals amb càrrec de direcció i substitut de la direcció en els EAP de les Illes Balears
9 i 10 de setembre

Formació inicial en equips d'atenció primerenca. Illes Balears. Curs 2021-2022

Professionals nouvinguts dels EAP curs 2021-22

Els fruits del jardí- INFÀNCIA

Emmirallar-se en el ritme de l'infant

Experiències i construcció del cervell-GUIX

Presentació Acompanyament a Famílies. Maria Andreu

Llibres d'interès moviment i comunicació i llenguatge

Llibres recomanats

Presentació Objectius i metodologia a 0-3. Júlia Muñoz

Riscos de la sobreestimulació- GUIX

Llibres recomanats 2

PDF Programa Formació inicial en equips d'atenció primerenca
Curs 2021-2022

Curs 20-21
Data

Formació

Destinatari

Materials

De l'1 de maig al 15 de juny Sol·licituds (FeC i FiC) EAP, EI i CEI de xarxa complementària
2021_03_23_Formacio atencio diversitat Manacor.png De 10 a 31 de maig de 2021 Atenció a la diversitat a les EI i als CEI de la xarxa complementària (Grup CEP Manacor) Educadores i mestres
2021_03_23_Formacio atencio diversitat Palma.png De 14 d'abril a 5 de maig de 2021 Atenció a la diversitat a les EI i als CEI de la xarxa complementària (Grup CEP Palma) Educadores i mestres
2021_03_23_Formacio atencio diversitat Inca.png De 13 d'abril a 4 de maig de 2021 Atenció a la diversitat a les EI i als CEI de la xarxa complementària (Grup CEP Inca) Educadores i mestres
2021_02_15_Formacio atencio diversitat CEP Calvia.png De 10 a 31 de març de 2021 Atenció a la diversitat a les EI i als CEI de la xarxa complementària (Grup CEP Calvià) Educadores i mestres
2021_02_15_Formacio atencio diversitat CEP Eivissa.png De 9 a 30 de març de 2021 Atenció a la diversitat a les EI i als CEI de la xarxa complementària (Grup CEP Eivissa) Educadores i mestres
2021_02_10_Formacio Atencio diversitat CEP Menorca.png De 15 d'abril a 6 de maig de 2021 Atenció a la diversitat a les EI i als CEI de la xarxa complementària (Grup CEP Menorca) Educadores i mestres
2021_02_08_formacio coordinacio i gestio centres.jpg De 15 de març a 16 de juny de 2021 Coordinació i gestió dels centres educatius 0-3 anys (Palma) Coordinadores en actiu
2021_02_08_formacio coordinacio i gestio centres.jpg De 12 de març a 15 de juny de 2021 Coordinació i gestió dels centres educatius 0-3 anys (Mallorca Centre i Raiguer-Nord) Coordinadores en actiu
2021_02_08_formacio coordinacio i gestio centres.jpg De 10 de març a 14 de juny de 2021 Coordinació i gestió dels centres educatius 0-3 anys (Tramuntana-Ponent Mallorca) Coordinadores en actiu
2021_02_08_formacio coordinacio i gestio centres.jpg De 8 de març a 9 de juny de 2021

Coordinació i gestió dels centres educatius 0-3 anys (Llevant-Sud Mallorca)

Coordinadores en actiu
2021_02_08_formacio coordinacio i gestio centres.jpg De 4 de març a 8 de juny de 2021 Coordinació i gestió dels centres educatius 0-3 anys (Eivissa i Formentera) Coordinadores en actiu
2021_02_08_formacio coordinacio i gestio centres.jpg De 3 de març a 7 de juny de 2021

Coordinació i gestió dels centres educatius 0-3 anys (Menorca)

Coordinadores en actiu
2021_02_04_Formacio companyament Inca.png De 3 de març a 21 d'abril de 2021

L'acompanyament a les famílies a les EI i als CEI de xarxa complementària (Grup CEP Inca)

Educadores i mestres
2021_02_04_Formacio companyament Calvia.png De 16 de febrer a 20 d'abril de 2021

L'acompanyament a les famílies a les EI i als CEI de xarxa complementària (Grup CEP Calvià)

Educadores i mestres
2021_01_28_formacio acompanyament families.png De 15 de febrer a 12 d'abril de 2021

L'acompanyament a les famílies a les EI i als CEI de xarxa complementària (Grup CEP Menorca)

Educadores i mestres
2021_02_02_formacio acompanyament Palma.png De 23 de febrer a 13 d'abril de 2021

L'acompanyament a les famílies a les EI i als CEI de xarxa complementària (Grup CEP Palma)

Educadores i mestres
2021_02_01_formacio acompanyament families.png De 22 de febrer a 19 d'abril de 2021

L'acompanyament a les famílies a les EI i als CEI de xarxa complementària (Grup CEP Eivissa i Formentera)

Educadores i mestres
2021_01_28_formacio acompanyament families.png De 24 de febrer a 14 d'abril de 2021

L'acompanyament a les famílies a les EI i als CEI de xarxa complementària (Grup CEP Manacor) 

Educadores i mestres
De 25 de novembre a 4 de desembre de 2020

COVID-19 i malalties cròniques a l'educació infantil de 0-3 anys

De 27 de novembre a 16 de desembre de 2020

Avaluació psicopedagògica: informes, dictàmens i acreditacions per a alumnat amb NESE

Del 26/11/2020 al 18/3/2021

Psicopatologia de l'infant de 0 a 3 anys i de l'infant prematur

Del 10/11/2020 al 09/02/2021

L'acompanyament a les famílies en els Equips d'Atenció Primerenca (EAP)

Imatge Formació inicial.jpg 9 i 10 setembre

Programa Formació inicial EAP Illes Balears curs 2020_2021

2020_09_11_Article Rosa Sellarès. Aprenem tal com ens vinculem.pdf Article Rosa Sellarès. Aprenem tal com ens vinculem

2020_09_11_JOC LLIURERoser Vendrell.pdf JOC LLIURE Roser Vendrell

2020_09_11_judit_falk_Desarrollo lento o diferente_in-fan-cia.pdf Judit_Falk_Desarrollo lento o diferente_in-fan-cia

2020_09_11_la_autoregulacion_para padres.pdf La_autoregulacion_para padres

2020_09_11_Llibres recomanats.pdf Llibres recomanats

2020_09_11_Llibres recomanats.pdf Llibres d'interès_moviment i comunicació i llenguatge

2020_09_11_Ulls de la mestra.pdf Ulls de la mestra

2020_09_11_Ponència objectius i metodologia 0-3_Júlia Muñoz Ametller.pdf Ponència objectius i metodologia 0-3_Júlia Muñoz Ametller

2020_09_11_Presentació ponència_ ACOMPANYAMENT A LES FAMÍLIES_ Queta Roman Alles.pdf Ponència_ ACOMPANYAMENT A LES FAMÍLIES Queta Roman Alles

Curs 19-20 Data

Formació

Materials

18/5/2020

Xerrada dirigida als centres educatius: Acompanyament a les famílies sintonitzant des d’ una altra freqüència

Ponent: Rosa M. Pallisé

Presentació: Acompanyament a les famílies sintonitzant des d’ una altra freqüència
15, 22, 29 de maig, 5 i 12 de juny de 2020

Grups de formació i supervisió de casos als EAP

22/4/2020

Xerrada-videoconferència: Acompanyar els infants en els processos de pèrdua i dol

Ponent: Belen Calafell

Presentació: Com acompanyam els infants en els processos de pèrdua i dol

Presentació: L'entrevista d'acollida

8/4/2020

Xerrada-videoconferència: Com afrontem els processos de pèrdua i dol: reflexions en temps de pandèmia per Covid-19

Ponent: Belen Calafell

Presentació

Bibliografia

3/4/2020

Xerrada-videoconferència: Paraules per l'educació

Ponent: Lola Villamor

20/2/2020

Jornada cap a un model pedagògic de les Illes Balears

T. Huguet

G. Paniagua

10 de febrer a 29 de juny de 2020

Gestió de les EI dels municipis de la Part Forana de Mallorca (Grup CEP Palma)

11 de febrer a 30 de juny de 2020

Gestió de les EI dels municipis de la Part Forana de Mallorca (Grup CEP Inca)

13 de febrer a 30 de juny de 2020

Gestió de les EI dels municipis de la Part Forana de Mallorca (Grup CEP Manacor)

13 març a 26 de juny de 2020

Gestió de les EI i dels CEI de la xarxa educativa complementària de l'illa de Menorca

14 de febrer a 29 de juny de 2020

Gestió de les EI i dels CEI de la xarxa educativa complementària d'Eivissa i Formentera

13 de gener a 26 de juny de 2020

Ús del GestIB als CEI de la xarxa educativa complementària i a les EI de Palma

15 gener-25 març 2020

Acompanyar l'infant i les famílies (Inca)

22 gener- 1 abril 2020

Pla d'Igualtat als centres d'educació infantil 0-3 anys (Menorca)

15-29 novembre

Formació: Espais d'acompanyament familiar a la Primera Infància (Eivissa i Formentera)

3-18 octubre

Formació inicial en equips d'atenció primerenca (Mallorca)


PDF Adaptació_Sobre el procés d'adaptació_Vicenç de Febrer

PDFAdaptació_Comencem l'escola bressol_ Vicenç de Febrer

PDFAdaptació_Escoleta dels Indians

PDFUlls de la mestra_infància

PDFLlibres d'interès_moviment i comunicació i llenguatge

PDFRecull Taller Comunicació

9-30 octubre

Formació: Espais d'acompanyament familiar a la Primera Infància (Inca)

Octubre 2019

Formació: Espais d'acompanyament familiar a la Primera Infància (Palma)

Cursos anteriors

Jornada: 2a Jornada per al desenvolupament infantil des d'atenció primària

Curs: Espais familiar i activitats d'acompanyament a les famílies

Curs: El desenvolupament motriu autònom a la Primera Infància

Curs: Acompanyament a les famílies

desc_lata2.jpg

Curs: Com parlar als infants?

desc_autisme.jpg Curs: El repte de l'espectre autista a la primera infància (TEA 0-3)
Curs: Espais familiars: un lloc privilegiat de trobada.
Curs: El sofriment mental en els infants menors de 4 anys. Com ajudar al infants i a les seves famílies.
Curs: Ús del GESTIB a les EI i CEI de primer cicle d'Educació Infantil

Cartografia bàsica dels transtorns psicològics  a la primera infància

Documentació

logo

Jornada espais familiars.

imatge agressió

Jornada sobre prevenció, valoració i tractament d'infants víctimes d'abusos sexuals i de menors agressors sexuals.
porreres Programa jornada d'educació infantil Porreres. Toc, toc!!! podem passar?.
porreres Borsí personal amb funcions docents: mestre/a i tècnic/ca, del Patronat Municipal d'Escoletes d'infants (PMEI).
AEMI Curs de formació: Educadores de massatge infantil.
Escoles d'educadors de temps lliure de les Illes Balears.

 porreres

Borsa de feina d’educadors/es i mestres del Patronat Municipal d’Escoles Infantils

III Curs d'Actualització Pediatria del Desenvolupament
logo I Curs: formació inicial en equips d'orientació educativa i psicopedagògica d'atenció primerenca
logo

(9, 10 i 11 de maig)

 

5è Congrés Europeu de Psicomotricitat 

Més informació: http://efp-barcelona2013.eu/Inici.html

(22 i 23 de febrer) VII Jornada: Musicant la primera infància
(16 febrer, Barcelona) Jornada educació emocional i literatura infantil
(22 d'abril de 2013) La importancia de la prevención médico-psicosocial muy precoz
mk (26-27 abril 2013) XII Jornadas de apego y salud mental 
(oct 2013 a gen 2014) Activitats per a l'atenció a la primera infància i a les seves famílies
(21, 22 i 23 d'octubre de 2013) IV Curs d'Actualització Pediatria del Desenvolupament
logo (6 i 7 de febrer de 2014) II Curs Desenvolupament emocional i maduratiu a la primera infància 
(20, 21 i 22 d'octubre de 2014) V Curs d'Actualització en Pediatria del Desenvolupament
  (24 de novembre de 2014) Curs d'actualització teòrico-pràctica en salut mental infanto-juvenil IBSMIA
(5 de novembre a 3 de desembre de 2014) Jugar, cantar i dansar en anglès a l'educació infantil

escola

(de 8 de novembre a 15 de desembre de 2014) La pràctica psicomotriu educativa i preventiva a l'escola
foto (de 25 de novembre a 12 de maig de 2014) Com treballar per ambients II
Programa Alerta Escolar Balear curs 2014-15
logo (13 de febrer de 2015) III Curs: formació inicial en equips d'orientació educativa i psicopedagògica d'atenció primerenca
(gener-desembre 2015) Formació en Pedagogia Dinàmica i Innovació Educativa
(Mallorca 20 de febrer, Menorca 6 de març i Eivissa 26 de març de 2015) Jornada CEIB. Famílies i centres educatius
25 de febrer de 2015 Jornades formatives TEA (Trastorn de l'Espectre Autista)
(27 i 28 de març de 2015) Jornada D.G. d'Ordenació. Construint una nova mirada
(20 de març de 2015) La prevenció en la infància i adolescència en risc a Mallorca. Assignatura pendent 
(18 d'abril de 2015) II Jornades d'educació infantil UCTAIB. Endavant, seguim aquí!
(8, 9 i 10 de maig de 2015) Jornades Es Niu Fundació. Educació conscient
(6 de juny de 2015) Conferència Aucouturier "Com acompanyar l'infant del joc a la representació"
CSIC (15 i 16 de maig de 2015) I Jornades sobre l'ensenyament de les ciències a infantil i primària.

del 5 de maig al 9 de juny de 2022Psicomotricitat. Fonaments teòrics i pràctica psicomotriu a la primera infància. Menorca​