AUTORITZACIONS DE CENTRES DE 0 A 3 ANYS

Termini per sol·licitar autorització com a centre singular segons la Disposició transitòria setena del Decret 23/2020: fins 28 d'octubre de 2021.

En el cas que tengueu interès en sol·licitar l'autorització educativa d'un centre que aten infants menors de tres anys podeu clicar els següents enllaços, on hi trobareu la documentació necessària per iniciar el procés d'autorització:

 

CENTRES PÚBLICS

Normativa i documentació d'autorització de Centres d'Educació Infantil 0-3 anys

 

CENTRES PRIVATS

Normativa i documentació d'autorització de Centres d'Educació Infantil 0-3 anys

 

MODELS DE SOL·LICITUD

Trobareu dos models de sol·licitud d'autorització, heu d'utilitzar el que s'adequi a la vostra situació:

1. Sol·licitud d'obertura i funcionament:

1.1. Si es vol obrir un nou centre (Decret 23/2020).

 o

1.2. Si el centre està en funcionament però no compta amb llicència d'activitats d'abans de juliol de 2019 (Decret 23/2020).

 o

1.3. Si el centre està en funcionament i compta amb llicència d'activitats d'abans de juliol de 2019 (Disposició transitòria setena del Decret 23/2020), pot ser considerat CENTRE SINGULAR. En aquest cas s'ha de sol·licitar l'autorització abans del 28 d'octubre de 2021.

 o

1.4. Si el centre està en funcionament, no compta amb llicència d'activitats d'abans de juliol de 2019 però compleix les condicions de la Disposició addicional primera del Decret 23/2020, pot ser considerat CENTRE SINGULAR. En aquest cas, també s'ha d'adjuntar la sol·licitud de centre singular.

2. Sol·licitud de modificació d'autorització:

2.1. Si el centre està autoritzat i es vol sol·licitar una ampliació.

 o

2.2. Si el centre està autoritzat i es vol sol·licitar una modificació de la configuració de les unitats autoritzades.

Qualificacions professionals del PLA ACREDITA

Convocatòria per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació. S'inclou la qualificació en Educació Infantil.

A l'IQPIB podeu accedir a la convocatòria del PLA ACREDITA

IQPIB

 

Per qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb nosaltres a través del telèfon 971177749 o del correu electrònic noautoritzades.iepi@gmail.com