COMISSIÓ  DE COORDINACIÓ EDUCATIVA

La Comissió de Coordinació Educativa té la funció d'assessorar el director de l'Institut sobre:

1. Les característiques educatives i socials dels plans i els programes propis de l'Institut o qualsevol altre de la Conselleria que tengui a veure amb el funcionament pedagògic de les escoles infantils de primer cicle d'educació infantil, amb l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies, o amb els serveis educatius d'atenció primerenca.

2. Les actuacions de les entitats amb l'objecte de beneficiar les condicions educatives dels infants de zero a tres anys i les capacitats educatives de les seves famílies.

MEMBRES
 • Neus Riera Estarellas, directora general de Primera Infància, Atenció a la Diversitat i Millora Educativa.
 • Rosa Mas Ramis, directora de l’Institut per l’Educació de la Primera Infància.
 • Cecilia Zamorano Terrasa, secretària, ATD de la Conselleria d’Educació i Universitats.
 • Francisca Tomàs Vidal, mestra de primer cicle d’Educació Infantil (Mallorca).
 • Magdalena Mesquida Lluch, mestra de primer cicle d’Educació Infantil (Menorca).
 • Verónica López Noguera, mestra de primer cicle d’Educació Infantil (Eivissa - Formentera).
 • Maria Lluïsa Ortiz Elegido, en representació dels equips d’atenció primerenca (EAP_Mallorca).
 • Francisca Roman Alles, en representació dels equips d’atenció primerenca (EAP_Menorca).
 • Raúl Lázaro Calventos, en representació dels equips d’atenció primerenca (EAP_Eivissa - Formentera).
 • Marta Sousa Planisi, com a experta en programes d’acompanyament familiar (Mallorca).
 • Anna Torres Martín, com a experta en programes d’acompanyament familiar (Eivissa).
 • Cristina Gomila Pons, com a experta en programes d’acompanyament familiar (Menorca).
 • Maria Isabel LLinás March, com a experta en les funcions pròpies d’aquesta comissió (Mallorca).
 • Catalina Quetglas Sureda, com a experta en les funcions pròpies d’aquesta comissió (Mallorca).
 • Joana Pinya Aguiló, com a experta en les funcions pròpies d’aquesta comissió (Mallorca).
ACTES
Data Enllaç
09/01/2024

PDF Esborrany acta

24/04/2023

PDF Acta

03/11/2022

PDF Acta

PDF Organització Comissió específica d'experts

PDF Presentació Comissió de coordinació educativa

01/06/2022

PDF Acta

11/04/2022

PDF Acta

PDFPresentació  guió sessió

06/04/2022

PDF Acta

Presentació guió sessió

15/12/2021

PDF Acta

PDF Presentació guió sessió