Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

 

AJUTS PER A LA CREACIÓ I CONSOLIDACIÓ DE PLACES PÚBLIQUES DE 1r CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL

(actualitzat 11/10/2021)

 

Proposta provisional de resolució de concessió d'ajuts per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d'educació infantil corresponents als exercicis 2020-2024

 

 *Modificat el primer termini d'execució. Data màxima: 1 octubre 2021

NORMATIVA

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 16 de juny de 2021 per la qual s’amplia el crèdit i es modifica la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 27 de novembre de 2020 per la qual es convoquen ajuts corresponents als exercicis 2020 a 2024 per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d’educació infantil i per a la reconversió de centres privats que atenen regularment infants de 0-3 anys sense autorització educativa en centres educatius de primer cicle d’educació infantil (BOIB núm. 82, de 22 de juny)

CONSELL DE GOVERN de 7 de juny de 2021: APROVADA L’AMPLIACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE PLACES PÚBLIQUES DE 0-3 ANYS

Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 27 de novembre de 2020 per la qual es convoquen ajuts corresponents als exercicis 2020 a 2024 per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d’educació infantil i per a la reconversió de centres privats que atenen regularment infants de 0-3 anys sense autorització educativa en centres educatius de primer cicle d’educació infantil(BOIB núm. 204, de 6 de desembre de 2020)

 

CALENDARI

1r termini de justificació

De l'1 al 15 d'octubre de 2021

2n termini de justificació

De l'1 al 15 de setembre de 2022

3r termini de justificació

De l'1 al 15 de setembre de 2023

4t termini de justificació

De l'1 al 15 de setembre de 2024

DOCUMENTACIÓ

 

Editor de Text Annex 1 - apèndix 7: Model de justificació (encriptat)

Editor de Text Annex 1 - apèndix 7: Model de justificació

PDF Annex 1 - apèndix 7: Model de justificació

 

Editor de Text Annex 1 - apèndix 8: Model de sol·licitud d'ajornament del 1r termini (encriptat)

Editor de Text Annex 1 - apèndix 8: Model de sol·licitud d'ajornament del 1r termini

PDF Annex 1 - apèndix 8: Model de sol·licitud d'ajornament del 1r termini


Editor de Text Model de Memòria explicativa de l'aplicació dels fons rebuts a la finalitat prevista (darrer termini justificatiu)

 

INFORMACIÓ

institutprimerainfancia@gmail.com

institutprimerainfancia@dgpice.caib.es