CONVOCATÒRIA D'AJUTS PER A LA CREACIÓ I CONSOLIDACIÓ DE PLACES PÚBLIQUES DE 1r CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL I PER A LA RECONVERSIÓ DE CENTRES PRIVATS QUE ATENEN REGULARMENT INFANTS DE 0-3 ANYS SENSE AUTORITZACIÓ EDUCATIVA EN CENTRES EDUCATIUS DE PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL

2020_12_21_ presentació COEIB COAIB Convocatòria creació, consolidació i reconversió de places 0-3 20-24.pdf Resum de la convocatòria

2020_12_21_ presentació COEIB COAIB Marc normatiu.pdf Resum de la normativa a complir

A la JORNADA 0-3 ANYS organitzada pel Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears del passat 21 de gener de 2021 varem explicar aquests dos documents. En la part de baix de la pàgina enllaçada trobareu el vídeo de la Jornada:

JORNADA 0-3 ANYS COAIB - 21 gener 2021

Per a qualsevol dubte o assessorament:

institutprimerainfancia@gmail.com