AJUTS D'ESCOLARITZACIÓ

(CURS 2023-24)

(Actualitzat 19/10/2023)

23/11/2023 DESISTIMENT CONVOCATÒRIA

Resolució del conseller d’Educació i Universitats, a proposta de la directora general de Primera
Infància i Atenció a la Diversitat, per la qual es declara el desistiment de la convocatòria d’ajuts d’escolarització per als alumnes de primer i segon d’educació infantil escolaritzats als centres d’educació infantil de la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoles públiques infantils de les Illes Balears i per a alumnes escolaritzats a centres privats autoritzats de primer cicle d’educació infantil sense conveni amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional durant el curs 2023-2024 (BOIB núm. 160, de 23 de novembre)

12/10/2023 MODIFICACIÓ CONVOCATÒRIA

Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 4 d’octubre de 2023 per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 23 de maig de 2023 per la qual es convoquen ajuts d’escolarització per als alumnes de primer i segon d’educació infantil escolaritzats als centres d’educació infantil de la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoles públiques infantils de les Illes Balears i per alumnes escolaritzats a centres privats autoritzats de primer cicle d’educació infantil sense conveni amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional durant el curs 2023-2024 (BOIB núm. 69, de 25 de maig de 2023) (BOIB núm. 142, de 12 d'octubre de 2023)

06/07/2023 PROPOSTA DE CONCESSIÓ

PDF Proposta de resolució de la directora general de Primera Infància,Innovació i Comunitat Educativa de concessió d'ajuts d'escolarització per als alumnes de primer i segon d'educació infantil escolaritzats als centres d'educació infantil de la xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoles públiques infantils de les llles Balears i per alumnes escolaritzats a centres privats autoritzats de primer cicle d'educació infantil sense conveni amb la Conselleria d'Educació i Formació Professional durant elcurs 2023-2024

25/05/2023 CONVOCATÒRIA

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 23 de maig de 2023 per la qual es convoquen ajuts d’escolarització per als alumnes de primer i segon d’educació infantil escolaritzats als centres d’educació infantil de la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoles públiques infantils de les Illes Balears i per alumnes escolaritzats a centres privats autoritzats de primer cicle d’educació infantil sense conveni amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional durant el curs 2023-2024 (BOIB núm. 69, de 25 de maig)

Per a més informació clicau en el requadre que correspongui a la vostra situació:

CENTRES DE LA XARXA COMPLEMENTÀRIA:
CENTRES PRIVATS (NO XARXA COMPLEMENTÀRIA):

INFORMACIÓ

institutprimerainfancia@gmail.com

institutprimerainfancia@dgpice.caib.es