Any 2017: dues sessions ordinàries

Sessió constitutiva del Consell d'LGTBI de les Illes Balears, celebrada dia 22 de maig de 2017 al Consolat de Mar amb l'assistència de la presidenta del Govern de les Illes Balears.

Notícia de la sessió constitutiva

Segona sessió plenària del Consell d'LGTBI de les Illes Balears, celebrada dia 16 de novembre de 2017 a l'aula 10 de l'EBAP de Palma (mitjançant videocoferència amb Eivissa i Formentera).

Aprovat del Pla Estratègic de Coordinació i Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere 2017-2019

Any 2018: dues sessions ordinàries

Tercera sessió plenària del Consell d'LGTBI de les Illes Balears, celebrada dia 2 de juliol de 2018 a l'aula 10 de l'EBAP de Palma (mitjançant videoconferència amb Menorca, Eivissa i Formentera).

Nota informativa de la tercera sessió

Quarta sessió plenària del Consell d'LGTBI de les Illes Balears celebrada dia 14 de novembre de 2018 a l'aula 10 de l'EBAP de Palma (mitjançant videoconferència amb Menorca, Eivissa i Formentera).

Nota informativa de la quarta sessió

Any 2019: dues sessions ordinàries

Cinquena sessió plenària del Consell d'LGTBI de les Illes Balears, celebrada dia 28 de març de 2019 al Consolat de Mar amb l'assistència de la presidenta del Govern de les Illes Balears.

Nota informativa de la cinquena sessió

Sisena sessió plenària del Consell d'LGTBI de les Illes Balears, celebrada dia 11 de desembre de 2019 a l'aula 10 de l'EBAP de Palma (mitjançant videoconferència amb Menorca, Eivissa i Formentera).

Nota informativa de la sisena sessió

Any 2020: dues sessions ordinàries i una extraordinària

Setena sessió plenària del Consell d'LGTBI de les Illes Balears, celebrada dia 1 de juny de 2020 de manera virtual, mitjançant la Plataforma Zoom, arran de l'estat d'alarma provocat per la crisi sanitària per COVID-19.

Nota informativa de la setena sessió

Vuitena sessió plenària (extraordinària) del Consell d'LGTBI de les Illes Balears, celebrada dia 15 d'octubre de 2020 presencial i telemàtica.

Nota informativa de la vuitena sessió (extraordinària)

Novena sessió plenària del Consell d'LGTBI de les Illes Balears, celebrada dia 14 de desembre de 2020 presencial i telemàtica.

Nota informativa de la novena sessió

Any 2021: dues sessions ordinàries i una extraordinària

Desena sessió plenària del Consell d'LGTBI de les Illes Balears, celebrada dia 8 d'abril de 2021 presencial i telemàtica.

Nota informativa de la desena sessió

Onzena sessió plenària (extraordinària) del Consell d'LGTBI de les Illes Balears, celebrada dia 21 de juliol de 2021 a Ca n'Oleo, amb la presència de la presidenta del Govern de les Illes Balears, per condemnar els atacs LGTBI-fòbics de dins i de fora de les Illes Balears.

Nota informativa de l'onzena sessió (extraordinària)

Infografies

5_anys_de_LLei_LGTBI_a_les_Balears_sessio__21-07-2021.jpg

Dotzena sessió plenària del Consell d'LGTBI de les Illes Balears, celebrada dia 16 de desembre de 2021 presencial i telemàtica.

Nota informativa de la dotzena sessió.

Any 2022: dues sessions ordinàries (una d'elles ajornada a gener de 2023).

Tretzena sessió plenària del Consell d'LGTBI de les Illes Balears, celebrada dia 16 de juny de 2022 al Consolat de Mar (presencial i telemàtica), amb la presència de la presidenta del Govern Francina Armengol i Socies per presentar el Protocol d'atenció a les víctimes dels delictes d'odi per a les policies locals de les Illes Balears. 

Nota informativa de la tretzena sessió.

Catorzena sessió plenària del Consell d'LGTBI de les Illes Balears, celebrada dia 10 de gener de 2023 presencial i telemàtica. (Aquesta sessió correspon a la segona de l'any 2022 que es va haver d'ajornar).

Nota informativa de la catorzena sessió. (dins l'enllaç al final trobareu un àudio amb les declaracions de la presidenta del Consell d'LGTBI i consellera Mercedes Garrido Rodríguez).