Es pot descarregar l'acta aprovada i signada (escanejada en format PDF) en aquest enllaç.

Es poden descarregar els annexos a l'acta:

Annex 1

Annex 2

Nota de la secretària: per problemes tècnics aquesta sessió no va quedar enregistrada en vídeo.